994/1994

Annettu Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 1994

Laki väestötietolain 2 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 11 päivänä kesäkuuta 1993 annetun väestötietolain (507/93) 2 §:n 2 momentti seuraavasti:

2 §
Väestötietojärjestelmä

Rekisteritoimisto vastaa virka-alueensa rekisteritiedoista ja niiden ylläpidosta. Rekisteritoimisto voi, siten kuin asetuksella tarkemmin säädetään, sopia virka-alueeseensa kuuluvan kunnan kanssa, että kunta vastaa alueensa rakennus- ja huoneistotiedoista sekä niiden ylläpidosta. Kunnalla on tällöin tietojen ylläpitoon liittyvät samat velvollisuudet, jotka tämän lain ja sen nojalla annetun asetuksen mukaan kuuluvat rekisteritoimistolle.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995. Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 122/94
HaVM 9/94

Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Pirjo Rusanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.