900/1994

Annettu Helsingissä 14 päivänä lokakuuta 1994

Asetus polttoaineverosta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Valtiovarainministerin esittelystä muutetaan polttoaineverosta 25 päivänä heinäkuuta 1986 annetun asetuksen (574/86) 2 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 20 päivänä tammikuuta 1989 annetussa asetuksessa (62/89), seuraavasti:

2  §

Polttoöljyn erottamiseksi dieselöljystä on sellaiseen polttoöljynä käytettäväksi tarkoitettuun dieselöljyyn, jonka tiheys + 15°  C:ssa on enintään 0,89 kg/dm3ja kinemaattinen viskositeetti + 20°  C:ssa enintään 20 mm2/s, sekoitettava litraa kohti 0,0025 grammaa furfuraalia ja lisäksi 0,003 grammaa 1-[4-(tolyyliatso)tolyyliatso]-2-[(2'-etyyli)heksyyliamino]naftaleenia taikka spektrofotometrisesti mitattuna yhtä voimakkaan punaisen värin antava määrä 1-[4(tolyyliatso)tolyyliatso]-2-(tridekyyliamino)naftaleenia tai 1-[4-(tolyyliatso)tolyyliatso]-2-hydroksinaftaleenia tahi mainittujen väriaineiden seosta, joka värien pysyvyydeltä ja muilta ominaisuuksiltaan täyttää asetettavat vaatimukset.Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä lokakuuta 1994.

Helsingissä 14 päivänä lokakuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Mauri Pekkarinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.