873/1994

Annettu Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 1994

Opetusministeriön päätös aikuislukion tuntijaosta

Opetusministeriö on tänään aikuislukiolain (439/94) 14 §:n 1 momentin nojalla päättänyt aikuislukion tuntijaosta seuraavaa:

1  §

Peruskouluopetuksen tuntijako on seuraava:

Oppiaineet Pakolliset kurssit Valinnaisena tarjottavien kurssien vähimmäis-määrä
Äidinkieli 4 1―
Kielet 14 6―
Toinen kotimainen kieli ja vieraat kielet
Matematiikka 8 1―
Uskonto tai elämän-katsomustieto 1 2―
Yhteiskunnalliset ja luonnontieteelliset aineet 12―
Historia ja yhteis-kuntaoppi
Fysiikka
Kemia
Biologia
Maantieto
Muita aikuislukion tehtävään kuuluvia aineita ja aihekokonaisuuksia
Yhteensä vähintään 44
2  §

Lukio-opetuksen tuntijako on seuraava:

Oppiaineet Pakolliset kurssit Valinnaisena tarjottavien kurssien vähimmäis-määrä
Äidinkieli 4 1―
Kielet 11 8―
Toinen kotimainen kieli ja vieraat kielet
Matematiikka yht. 16 5―
lyhyt
pitkä
Katsomukselliset ja yhteiskunnalliset aineet 6 6―
Uskonto tai elämänkatsomustieto
Historia ja yhteis-kuntaoppi
Filosofia
Luonnontieteelliset aineet 5 7―
Fysiikka
Kemia
Biologia
Maantieto
Psykologia 2―
Muita aikuislukion tehtävään kuuluvia aineita ja aihekokonaisuuksia
Yhteensä vähintään 44
3  §

Pakollisten oppiaineiden kurssien määrät voivat olla edellä 1 ja 2 §:ssä esitettyjä suurempia.

Vankilaopetuksessa opetettavien kurssien määrä on vähintään 30.

Eri oppiaineiden opetuksen lisäksi opiskelijoille annetaan opintoihin liittyvää ohjausta. Ohjaukseen osallistuminen on opiskelijalle vapaaehtoista.

Peruskoulua suorittavan opiskelijan on valittava aikuislukioasetuksen 8 §:n 1 momentin mukaisista valinnaisista oppiaineista vähintään neljä.

Opiskelijan tulee opiskella vähintään yhtä kieltä A-oppimäärän tavoitteiden mukaisesti ja vähintään yhtä kieltä B-oppimäärän tavoitteiden mukaisesti. Näistä toisen tulee olla toinen kotimainen kieli. Opiskelijalle tulee varata mahdollisuus opiskella valinnaisena aineena yhtä tai useampaa vierasta kieltä.

4  §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995. Tämän päätöksen voimaantullessa voimassa olleen valtioneuvoston iltalukion tuntijakopäätöksen mukaan laadittua opetussuunnitelmaa voidaan noudattaa, kunnes aikuislukion ylläpitäjä ottaa käyttöön tämän päätöksen mukaan laaditun opetussuunnitelman.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 1994

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Opetusneuvos
Riitta Piri

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.