864/1994

Annettu Helsingissä 29 päivänä syyskuuta 1994

Ympäristöministeriön päätös eräiden Euroopan yhteisön ekotuotemerkintää koskevien komission päätösten täytäntöönpanosta

Ympäristöministeriö on päättänyt ETA-sopimuksen pöytäkirjan 47 ja tiettyjen liitteiden muuttamista koskevan ETA:n sekakomitean päätöksen n:o 7/94 eräiden määräysten hyväksymisestä ja päätöksen soveltamisesta 28 päivänä kesäkuuta 1994 annetun lain (530/94) 5 §:n 1 momentin nojalla:

1  §

Yhteisön ekotuotemerkin myöntämisjärjestelmästä annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 880/92 tarkoitetun toimivaltaisen elimen käsitellessä ekotuotemerkin myöntämistä koskevia hakemuksia sen on arvioitava:

1) pesukoneiden ekologiset vaikutukset yhteisön ekotuotemerkin myöntämistä pesukoneille koskevista ekologisista arviointiperusteista annetun komission päätöksen (93/430/ETY) pohjalta; sekä

2) astianpesukoneiden ekologiset vaikutukset yhteisön ekotuotemerkin myöntämistä astianpesukoneille koskevista ekologisista arviointiperusteista annetun komission päätöksen (93/431/ETY) pohjalta.

2  §

Toimivaltaisen elimen on noudatettava yhteisön ekotuotemerkin käyttöehdot kattavasta standardisopimuksesta annettua komission päätöstä (93/517/ETY) tehdessään yksittäisen ekotuotemerkin hakijan kanssa 1 §:ssä tarkoitetun neuvoston asetuksen 12 artiklan mukaisesti tuotemerkin käyttöehtoja koskevan sopimuksen.

3  §

Tämä päätös tulee voimaan 15 päivänä lokakuuta 1994.

ETA:n sekakomitean päätös 21.3.1994 n:o 7/94.
ETA-sopimuksen liite XX: neuvoston asetus (ETY) N:o 880/92, komission päätös (93/430/ETY), komission päätös (93/431/ETY) ja komission päätös (93/517/ETY).

Helsingissä 29 päivänä syyskuuta 1994

Ympäristöministeri
Sirpa Pietikäinen

Ylitarkastaja Pentti
K. Väisänen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.