863/1994

Annettu Helsingissä 29 päivänä syyskuuta 1994

Valtioneuvoston päätös yhteisön ekotuotemerkin myöntämisjärjestelmästä annetussa neuvoston asetuksessa tarkoitetun toimivaltaisen elimen nimeämisestä

Valtioneuvosto on ympäristöministeriön esittelystä päättänyt ETA-sopimuksen pöytäkirjan 47 ja tiettyjen liitteiden muuttamista koskevan ETA:n sekakomitean päätöksen n:o 7/94 eräiden määräysten hyväksymisestä ja päätöksen soveltamisesta 28 päivänä kesäkuuta 1994 annetun lain (530/94) 5 §:n 1 ja 2 momentin nojalla:

1  §

Yhteisön ekotuotemerkin myöntämisjärjestelmästä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 880/92 9 artiklassa tarkoitettu toimivaltainen elin Suomessa on Suomen Standardisoimisliitto SFS ry.

2  §

Tämä päätös tulee voimaan 15 päivänä lokakuuta 1994.

ETA:n sekakomitean päätös 21.3.1994 n:o 7/94.
ETA-sopimuksen liite XX: neuvoston asetus (ETY) N:o 880/92.

Helsingissä 29 päivänä syyskuuta 1994

Ympäristöministeri
Sirpa Pietikäinen

Ylitarkastaja
Jukka Nurmio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.