858/1994

Annettu Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 1994

Asetus kuntoutusraha-asetuksen 3 ja 4 §:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

muutetaan 7 päivänä kesäkuuta 1991 annetun kuntoutusraha-asetuksen (893/91) 3 §:n johdantokappale sekä 4 ja 5 kohta, 4 §:n otsikko sekä

lisätään 4 §:ään uusi 1 momentti, jolloin nykyinen 1 momentti siirtyy 2 momentiksi, seuraavasti:

3 §
Yhden päivän omavastuuaika

Kuntoutusrahaa maksetaan kuntoutuksen alkamispäivää seuraavasta kuntoutuspäivästä, kun kysymyksessä on


4) sopeutumisvalmennus tai perhekuntoutus, joka kestää enintään kaksitoista arkipäivää;

5) yksilökohtainen kuntoutus, joka kestää enintään kahdeksantoista arkipäivää; tai


4 §
Jaksoissa annetun kuntoutuksen omavastuu

Omavastuuta laskettaessa jaksoissa annettu kuntoutus katsotaan samaksi kuntoutukseksi, jos jaksot yhdessä muodostavat kuntoutuksen toteuttamiseksi tarpeellisen, kuntoutusrahalain 25 §:ssä tarkoitetun kokonaisuuden. Tällöin omavastuu määräytyy siten, että kuntoutuksen alkamisesta lukien kertyvät omavastuupäivät yhdistetään.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

Asetusta sovelletaan sen voimassa ollessa alkavaan kuntoutukseen.

Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 1994

Tasavallan Presidentti
Martti Ahtisaari

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.