852/1994

Annettu Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 1994

Asetus Liettuan kanssa yhteistyöstä tulliasioissa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Helsingissä 3 päivänä helmikuuta 1994 Suomen tasavallan hallituksen ja Liettuan tasavallan hallituksen välillä yhteistyöstä tulliasioissa tehty sopimus, jonka eräät määräykset on hyväksytty 2 päivänä elokuuta 1994 annetulla lailla (851/94) ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt niin ikään 2 päivänä elokuuta 1994 ja jonka hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 12 päivänä syyskuuta 1994, tulee voimaan 12 päivänä lokakuuta 1994 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Liettuan kanssa yhteistyöstä tulliasioissa tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä 2 päivänä elokuuta 1994 annettu laki (851/94) ja tämä asetus tulevat voimaan 12 päivänä lokakuuta 1994.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 77/94)

Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Vt. ulkoasiainministeri Pääministeri
Esko Aho

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.