850/1994

Annettu Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 1994

Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä

Maa- ja metsätalousministeriö ilmoittaa Suomen säädöskokoelmasta 17 päivänä lokakuuta 1980 annetun asetuksen (696/80) 2 b §:n nojalla, sellaisena kuin se on 22 päivänä joulukuuta 1993 annetussa asetuksessa (1364/93):

Maa- ja metsätalousministeriö on antanut seuraavat päätökset:

Päätöksen nimi n:o antopäivä Voimaan-tulopäivä kumotaan
MMMp kalastustuotteille, valmisteille ja jalosteille asetettavista hygieniavaatimuksista 5/EEO/94 15.9.1994 1.10.1994 602/94 (1)
MMMp kalastusaluksilla tapahtuvalle kalastustuotteiden käsittelylle asetettavista hygieniavaatimuksista 7/EEO/94 15.9.1994 1.10.1994 ― (2)
MMMp tuonti- ja vientitarkastusten sekä vapaaehtoisten eläinten terveysvalvontaohjelmien tarkastuksista tai toimenpiteistä maksettavista korvauksista 15/EEO/94 22.9.1994 1.10.1994

Edellä mainitut päätökset on julkaistu maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston määräyskokoelmassa. Päätökset on saatavissa maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosastosta, osoite Vuorikatu 16 A, 00100 Helsinki, puhelin (90)1601.

ETA-sopimuksen liite I: neuvoston direktiivi 92/48/ETY
(1) ETA-sopimuksen liite I: neuvoston direktiivi 91/67/ETY ja 91/493/ETY
(2) ETA:n sekakomitean päätös 21.3.1994 n:o 7/94.

Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 1994

Osastopäällikkö
Saara Reinius

Vanhempi hallitussihteeri
Kristiina Pajala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.