839/1994

Annettu Helsingissä 22 päivänä syyskuuta 1994

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähkötöiden johtamisesta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministeriö on

kumonnut sähkötöiden johtamisesta 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (1098/88) 8 §:n 5 kohdan ja 14 §:n 4 kohdan,

muuttanut 8 §:n 4 kohdan sekä

lisännyt 8 §:ään uuden 6, 7 ja 8 kohdan seuraavasti:

Poikkeusperustein myönnettävät pätevyystodistukset
8 §

Sähkötarkastuskeskus voi sähköturvallisuustavoitteet huomioon ottaen antaa pätevyystodistuksia edellä määrätyistä kelpoisuusvaatimuksista poiketen seuraavissa tapauksissa:


4 Muu sähköalan tutkinto

Edellä 1 §:ssä tarkoitettu pätevyystodistus voidaan antaa seuraavilla perusteilla myös muun sähköalan kuin sähkövoima-alan tutkinnon suorittaneelle hakijalle seuraavasti:

A-luokan pätevyystodistus

– diplomi-insinöörin tai insinöörin tutkinnon suorittaneelle henkilölle, jolla on tämän tutkinnon jälkeen vähintään 4 vuotta 3 §:ssä tarkoitettua työkokemusta tai teknikon tutkinnon suorittaneelle henkilölle, jolla on tämän tutkinnon jälkeen vähintään 6 vuotta 3 §:ssä tarkoitettua työkokemusta;

B-luokan pätevyystodistus

– teknikon tutkinnon suorittaneelle henkilölle, jolla on tämän tutkinnon jälkeen vähintään 4 vuotta 4 §:ssä tarkoitettua työkokemusta tai ylemmän ammattitutkinnon suorittaneelle henkilölle, jolla on tämän tutkinnon jälkeen vähintään 6 vuotta 4 §:ssä tarkoitettua työkokemusta;

C-luokan pätevyystodistus

– ylemmän ammattitutkinnon suorittaneelle henkilölle, jolla on tämän tutkinnon jälkeen vähintään 4 vuotta 5 §:ssä tarkoitettua työkokemusta,

D-luokan pätevyystodistus

– ammattitutkinnon suorittaneelle henkilölle, jolla on tämän tutkinnon jälkeen vähintään 4 vuotta 6 §:ssä tarkoitettua työkokemusta.

Lisäksi pätevyystodistuksen hakijalta vaaditaan sähköturvallisuusmääräysten osoitettu tuntemus.


6 Muun alan tutkinnon täydentäminen

Edellä 1 §:ssä tarkoitettu pätevyystodistus voidaan antaa muun alan kuin sähkövoima-alan tutkinnon suorittaneelle henkilölle, mikäli hän on täydentänyt tutkintoaan opetusministeriön tai opetushallituksen edellyttämällä tavalla sähkövoima-alan diplomi-insinöörin, insinöörin tai teknikon tutkinnoksi.

Tutkinnon täydentämisen jälkeen saatua työkokemusta pätevyystodistuksen hakijalla tulee olla vähintään sama määrä kuin mitä sähkövoima-alan tutkinnon suorittaneelta henkilöltä vastaavan pätevyystodistuksen saamiseen vaaditaan. Tämän lisäksi pätevyystodistuksen hakijalta vaaditaan sähköturvallisuusmääräysten osoitettu tuntemus.

7 Tutkintojen välinen työkokemus

Jos henkilö on ensin saanut vähintään kolmivuotisen sähköalan koulutuksen ammattikoulussa tai opetushallituksen tähän rinnastaman muun sähköalan koulutuksen tai tutkinnon sekä tämän jälkeen suorittanut sähköalan diplomi-insinöörin, insinöörin, teknikon tai sähköalan ylemmän ammattitutkinnon tai ammattitutkinnon, voidaan edellä tarkoitetun koulutuksen ja tutkinnon välillä hankitusta riittävän laaja-alaisesta työkokemuksesta, hyväksyä pätevyystodistuksen edellytyksenä olevaksi työkokemukseksi määrä, joka on enintään puolet vaaditusta työkokemuksesta.

8 Sähköalan työteknikon tutkinto

Henkilölle, jolla on sähköalan työteknikon tutkinto ja joka on lisäksi suorittanut sähkövoima-alan ammattikoulun tai oppisopimuskoulutuksen ja jolla on vähintään neljä vuotta työteknikon tutkinnon jälkeistä, riittävän laaja-alaista työkokemusta, voidaan antaa D-luokan pätevyystodistus. Tämän lisäksi pätevyystodistuksen hakijalta vaaditaan sähköturvallisuusmääräysten osoitettu tuntemus.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1994.

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa sähkötöiden johtamisesta 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (1098/88) 8 §:n 5 kohdan tai 14 §:n 4 kohdan perusteella vireille tulleet poikkeuslupahakemukset käsitellään mainitun päätöksen mukaisesti loppuun.

Helsingissä 22 päivänä syyskuuta 1994

Kauppa- ja teollisuusministeri
Seppo Kääriäinen

Ylitarkastaja
Seppo Oikarinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.