834/1994

Annettu Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 1994

Asetus ajokorttiasetuksen muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

muutetaan 7 päivänä syyskuuta 1990 annetun ajokorttiasetuksen (845/90) 11 §:n 1 momentti, 29 §:n 1 momentin 3 kohta ja 54 §:n 2 momentti,

sellaisena kuin 54 §:n 2 momentti on 13 päivänä syyskuuta 1991 annetussa asetuksessa (1193/91), seuraavasti:

11 §
Ajokorttilupa

Ajokorttilupaa haetaan kirjallisesti hakijan asuinpaikan poliisilta. Hakijan on liitettävä hakemukseen:

1) kopiokappale voimassa olevasta 9 §:n 1 tai 4 momentissa mainitun ajo-oikeuden saamiseksi annetusta nuorison terveystodistuksesta tai muu enintään kuusi kuukautta aikaisemmin annettu lääkärintodistus sekä, jos poliisi niin vaatii, erikoislääkärintodistus, ja

2) kaksi valokuvaa, joista hakijan hyvin tuntee.


29 §
Kuljettajantutkintoon ilmoittautuminen

Kuljettajantutkintoon ilmoittautuvan on esitettävä:


3) kopiokappale voimassa olevasta 9 §:n 1 tai 4 momentissa mainitun ajo-oikeuden saamiseksi annetusta nuorison terveystodistuksesta tai muu enintään kuusi kuukautta aikaisemmin annettu lääkärintodistus.


54 §
Tarkemmat määräykset

Tieliikennelain 106 §:ssä ja tässä asetuksessa mainittuja ilmoituksia, todistuksia, ajokortteja ja lupia annettaessa on tieliikennelain 106 ja 108 a §:ssä säädetyin poikkeuksin käytettävä liikenneministeriön vahvistaman kaavan mukaisia lomakkeita, jollei ministeriö toisin määrää. Lääkärintodistuslomakkeiden kaavat vahvistaa sosiaali- ja terveysministeriö.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1994.

Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Ilkka Kanerva

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.