813/1994

Annettu Helsingissä 12 päivänä syyskuuta 1994

Asetus työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Työministerin esittelystä

kumotaan työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta 5 päivänä lokakuuta 1990 annetun asetuksen (912/90) 2 §:n 2 momentti, 3 §, 5 §:n 1 ja 3 momentti, 6 §:n 3 momentti sekä 7 ja 8 § sekä

muutetaan 1 luvun otsikko, 1 ja 4 § ja 5 §:n otsikko seuraavasti:

1 luku

Hankinnan tekeminen

1  §
Tuloksellisuusvaatimus

Työvoimapoliittista aikuiskoulutusta tulee hankkia siten, että hankinnat täyttävät työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (763/90) mukaiset ja sen nojalla asetetut tavoitteet ja vaatimukset ja että hankinnat ovat kokonaistaloudellisesti edullisia siten kuin julkisista hankinnoista erikseen säädetään.

4 §
Tarjouspyynnön sisältö

Valtion hankinnoista annetussa asetuksessa (1416/93) säädetyn lisäksi tarjouspyynnöstä tulee käydä ilmi:

1) koulutuksen hinnan ja laadun välisen suhteen arvioimiseksi tarvittava erittelypyyntö; ja

2) selvitys työnantajan osallistumisesta koulutushankintaan, jos tarkoituksena on hankkia koulutusta työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 13 §:n mukaisena yhteishankintana.

Valtion hankinnoista annetusta asetuksesta poiketen tarjouspyynnössä on ilmoitettava, että hankintaan sovelletaan työministeriön työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 14 §:n nojalla vahvistamia koulutushankintoja koskevia yleisiä hankintaehtoja.

5 §
Hankinnasta päättäminen


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1994.

Helsingissä 12 päivänä syyskuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.