808/1994

Annettu Helsingissä 25 päivänä elokuuta 1994

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös lastenruoan valmistusaineita ja imeväisen erityisvalmisteesta

Sosiaali- ja terveysministeriö on 29 päivänä lokakuuta 1981 annetun lastenruoka-asetuksen (722/81) 3 §:n ja 29 päivänä huhtikuuta 1994 äidinmaidonkorvikkeesta ja vierotusvalmisteesta annetun asetuksen (337/94)1 ja 14 §:n nojalla päättänyt:

1 §
Yleistä

Tämä päätös koskee lastenruoan valmistusaineita.

Päätös koskee myös äidinmaidonkorvikkeesta ja vierotusvalmisteesta annetun asetuksen (337/94) 2 §:ssä tarkoitettua imeväisen erityisvalmistetta.

2 §
Lastenruoan valmistusaineet

Lasten ruoan valmistusaineena ei saa käyttää kookosrasvaa eikä runsaasti glutamiinihappoa ja glutamaatteja sisältäviä valmisteita kuten lihaliemitiivistettä.

Alle vuoden ikäiselle lapselle tarkoitetun lastenruoan valmistusaineena ei saa käyttää runsaasti nitraatteja sisältäviä kasviksia kuten punajuurta, lanttua, retiisiä ja pinaattia eikä muita runsaasti nitraatteja sisältäviä aineksia.

Alle vuoden ikäiselle tarkoitettuun lastenruokaan ei saa käyttää suolaa eikä lisättyä suolaa sisältäviä valmistusaineita, ei myöskään hunajaa.

Alle vuoden ikäiselle tarkoitettuun lastenruokaan ei saa käyttää maksaa.

Kaakaota ei saa käyttää alle yhdeksän kuukauden ikäiselle lapselle tarkoitettuun lastenruokaan. Muiden lastenruokien valmistusaineeksi saa kaakaota käyttää enintään 5 prosenttia valmisteen kuivapainosta.

3 §
Imeväisen erityisvalmisteen koostumus

Imeväisen erityisvalmisteen peruskoostumuksen tulee täyttää ne vaatimukset, jotka on esitetty asetuksessa äidinmaidonkorvikkeesta ja vierotusvalmisteesta (337/94) ja kauppa- ja teollisuusministeriön äidinmaidonkorvikkeesta ja vierotusvalmisteesta antaman päätöksen (339/94) liitteessä I äidinmaidonkorvikkeen peruskoostumuksesta.

Imeväisen erityisvalmisteen valmistukseen saa käyttää vain niitä vitamiinien, kivennäisaineiden, aminohappojen ja muiden typpiyhdisteiden tai ravitsemuksellisesti merkittävien aineiden yhdisteitä, jotka on mainittu kauppa- ja teollisuusministeriön äidinmaidonkorvikkeesta ja vierotusvalmisteesta antaman päätöksen (339/94) liitteessä III.

Erityisvalmisteessa voi olla muita ainesosia ja poikkeavissa määrissä kuin mitä vaaditaan äidinmaidonkorvikkeen peruskoostumuksesta, mikäli niiden tarpeellisuus ja soveltuvuus erityisvalmistetta tarvitsevalle imeväisikäiselle on osoitettu yleisesti hyväksytyllä tieteellisellä tasolla.

4 §
Imeväisen erityisvalmisteen pakkausmerkinnät, myynti, muu luovutus ja mainonta

Imeväisen erityisvalmisteen pakkausmerkinnöissä, myynnissä, muussa luovutuksessa ja mainonnassa noudatetaan, mitä on säädetty asetuksessa äidinmaidonkorvikkeesta ja vierotusvalmisteesta (337/94) ja kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä (339/94, liite I).

7 §
Imeväisen erityisvalmistetta koskeva tiedotusaineisto

Imeväisen ja pikkulapsen ruokintaa koskevasta tiedotusaineistosta annetut ohjeet (Sosiaali- ja terveysministeriön päätös 807/94) koskevat soveltuvin osin imeväisen erityisvalmistetta.

Tiedotusaineistosta on lisäksi ilmettävä seuraavat tiedot:

1) Valmistetta tulee käyttää vain hoitavan lääkärin ohjeiden mukaisesti.

2) Valmiste on tarkoitettu vain suun kautta tai syöttöletkulla annettavaksi.

3) Mikäli erityisvalmiste tyydyttää vain osan lapsen ravinnontarpeesta, ohjeet ravinnon saannin täydentämisestä.

4) Huomautus siitä, ettei kuumaa vesijohtovettä saa käyttää valmisteen saattamiseksi nautintavalmiiksi.

8 §
Voimaan tulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

Helsingissä 25 päivänä elokuuta 1994

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Erikoistutkija
Kaija Hasunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.