803/1994

Annettu Helsingissä 2 päivänä syyskuuta 1994

Asetus kauppa- ja teollisuusministeriön yrityspalvelun piiritoimistoista annetun asetuksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä

muutetaan kauppa- ja teollisuusministeriön yrityspalvelun piiritoimistoista 7 päivänä huhtikuuta 1989 annetun asetuksen (330/89) 3 §:n 3 momentti, 3 a §:n 2 momentti, 4 ja 5 §, 6 §:n 1 kohta, 7 §, 8 §:n 1 momentti ja 9 §,

sellaisina kuin niistä ovat 3 a §:n 2 momentti 25 päivänä tammikuuta 1993 annetussa asetuksessa (107/93) ja 4 § 13 päivänä lokakuuta 1989 annetussa asetuksessa (913/89), seuraavasti:

3 §

Piiritoimistojen tehtävien järjestämisestä annetaan tarkempia määräyksiä piiritoimiston työjärjestyksessä. Sen vahvistaa johtaja.

3 a §

Yritysneuvonnan johtoryhmään kuuluu puheenjohtajana asianomainen kauppa- ja teollisuusministeriön yrityspalvelun johtaja. Lisäksi johtoryhmään kutsutaan Suomen Ulkomaankauppaliitto ry:n sekä teknologian kehittämiskeskuksen nimeämät edustajat. Johtoryhmään voidaan kutsua myös muiden yhteisöjen edustajia.

4 §

Piiritoimistoissa on johtaja. Piiritoimistoissa voi olla myös apulaisjohtajia ja yritystutkijoita. Lisäksi piiritoimistossa voi olla yritysneuvojia, neuvojia, tarkastajia sekä muita virkamiehiä ja työsopimussuhteessa olevaa henkilökuntaa. Piiritoimistossa voi olla myös sellaista henkilökuntaa, jonka palkkaamiseen tarvittavat varat on piiritoimistolle osoitettu erikseen.

5 §

Piiritoimistolle kuuluvat asiat ratkaisee johtaja, joka myös johtaa ja valvoo piiritoimiston toimintaa.

6 §

Kelpoisuusvaatimuksena piiritoimiston virkoihin on:

1) johtajalla ja apulaisjohtajalla virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyys yritystoimintaan;


7 §

Johtajan nimittää valtioneuvosto ja apulaisjohtajan kauppa- ja teollisuusministeriö. Muun henkilökunnan nimittää tai ottaa johtaja.

Piiritoimiston virkojen, johtajan virkaa lukuun ottamatta, ja työsopimussuhteessa olevan henkilökunnan sijoittamisesta piiritoimistoihin päättää kauppa- ja teollisuusministeriö. Piiritoimiston on hyvissä ajoin ennen viran tai tehtävän täyttämiseen ryhtymistä ilmoitettava tästä ministeriölle. Ilmoitus on tehtävä myös silloin, kun piiritoimisto päättää viran väliaikaisen hoitajan ottamisesta avoinna olevaan virkaan tai viran hoitamisesta virkavapauden aikana.

8 §

Virkavapauden sekä virkavapautta vastaavan vapautuksen työsopimussuhteiselle henkilöstölle myöntää johtaja. Apulaisjohtajan yli vuoden pituisen harkinnanvaraisen virkavapauden myöntää kuitenkin kauppa- ja teollisuusministeriö. Johtajalle virkavapauden myöntää kauppa- ja teollisuusministeriö.


9 §

Johtajan estyneenä ollessa hoitaa hänen tehtäviään kauppa- ja teollisuusministeriön määräämä henkilö.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1994.

Helsingissä 2 päivänä syyskuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Kauppa- ja teollisuusministeri
Seppo Kääriäinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.