799/1994

Annettu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 1994

Maa- ja metsätalousministeriön päätös elintarvikehygieenisen laadun turvaamisesta ja eläintautien leviämisen ehkäisemisestä Suomen ja muiden Euroopan talousalueeseen kuuluvien valtioiden välillä tapahtuvan lihan ja lihatuotteiden maahantuonnin ja maastaviennin yhteydessä annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen 13 §:n muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriö on

muuttanut elintarvikehygieenisen laadun turvaamisesta ja eläintautien leviämisen ehkäisemisestä Suomen ja muiden Euroopan talousalueeseen kuuluvien valtioiden välillä tapahtuvan lihan ja lihatuotteiden maahantuonnin ja maastaviennin yhteydessä 28 päivänä kesäkuuta 1994 annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (600/94) 13 §:n seuraavasti:

Naudanlihan spongiforminen enkefalopatia eli BSE
13 §

Yhdistyneestä kuningaskunnasta peräisin olevia naudanlihaa ja naudoista saatavia muita elintarvikkeita saadaan tuoda Suomeen ainoastaan silloin kun mainittuja tuotteita saadaan komission 27 päivänä heinäkuuta 1994 tekemän päätöksen 94/474/EY mukaisesti saattaa markkinoille Euroopan unionissa.

Tuotaessa Yhdistyneestä kuningaskunnasta peräisin olevaa luita sisältävää naudanlihaa on kyseistä lihaerää seurattava Yhdistyneen kuningaskunnan asianomaisen virkaeläinlääkärin antama terveystodistus, jossa on oltava seuraava maininta: ''Sellaisista naudoista saatu liha, joita on pidetty ainoastaan sellaisilla tiloilla, joilla ei ole todettu naudan spongiformista enkefalopatiaa eli BSE-tautia viimeksi kuluneiden kuuden vuoden aikana. ''

Jos Yhdistyneestä kuningaskunnasta peräisin oleva liha ei täytä 2 momentin mukaisia ehtoja saadaan liha tuoda ainoastaan luuttomana ja kyseistä lihaerää on seurattava Yhdistyneen kuningaskunnan asianomaisen virkaeläinlääkärin antama terveystodistus, jossa on oltava seuraava maininta: ''Luuton naudanliha sellaisena lihaksena, josta on poistettu lihakseen kiinnittyvät muut kudokset, kuten näkyvät hermo- ja imukudokset.''


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1994.

Helsingissä 29 päivänä elokuuta 1994

Maa- ja metsätalousministeri
Mikko Pesälä

Eläinlääkintötarkastaja
Kajsa Hakulin

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.