797/1994

Annettu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 1994

Sisäasiainministeriön päätös rekisterihallinnon suoritteiden maksullisuudesta, maksuperusteista ja julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä kiinteistä maksuista annetun sisäasiainministeriön päätöksen muuttamisesta

Sisäasiainministeriö on

muuttanut rekisterihallinnon suoritteiden maksullisuudesta, maksuperusteista ja julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä kiinteistä maksuista 2 päivänä huhtikuuta 1993 annetun sisäasiainministeriön päätöksen (328/93) 3 §:n 8 ja 9 kohdan, sellaisina kuin ne ovat 15 päivänä joulukuuta 1993 annetussa sisäasiainministeriön päätöksessä (1318/93), sekä

lisännyt 3 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa 15 päivänä joulukuuta 1993 annetussa sisäasiainministeriön päätöksessä, uuden 10 kohdan ja päätöksen liitteenä olevan maksutaulukon VIII osaan, sellaisena kuin se on viimeksi mainitussa päätöksessä, uuden perukirjan osakastietojen vahvistamista koskevan kohdan, seuraavasti:

3 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista peritään oheisen maksutaulukon mukaiset kiinteät maksut, ovat:


8) painovapauslaissa tarkoitetut todistukset;

9) kaivosasetuksessa (663/65) tarkoitetut todistukset; sekä

10) perintökaaressa (40/65) tarkoitettu perukirjan osakastietojen vahvistaminen.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1994.

Helsingissä 19 päivänä elokuuta 1994

Sisäasiainministeri
Mauri Pekkarinen

Vt. ylitarkastaja
Päivi Pekkarinen

Liite

MAKSUTAULUKKO

Kiinteämaksuiset julkisoikeudelliset suoritteet


VIII Muu asiakirjapalvelu        mk/asiakirja

Perintökaaressa tarkoitettu perukirjan
osakastietojen vahvistaminen          200

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.