794/1994

Annettu Helsingissä 25 päivänä elokuuta 1994

Asetus ydinenergia-asetuksen 24 §:n muuttamisesta

Ympäristöministerin esittelystä

muutetaan 12 päivänä helmikuuta 1988 annetun ydinenergia-asetuksen (161/88) 24 §:n 6 kohdan f alakohta seuraavasti:

24 §

Hakemukseen on liitettävä seuraavat selvitykset:


6) ydinlaitoshankkeen yleispiirteinen rahoitussuunnitelma; sekä kunkin ydinlaitoshankkeen osalta:


f) ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (468/94) mukaisesti laadittu arviointiselostus sekä selvitys suunnitteluperusteista, joita hakija aikoo noudattaa ympäristövahinkojen välttämiseksi ja ympäristörasituksen rajoittamiseksi;Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1994.

Helsingissä 25 päivänä elokuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ympäristöministeri
Sirpa Pietikäinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.