789/1994

Annettu Helsingissä 25 päivänä elokuuta 1994

Asetus Teknillisestä korkeakoulusta annetun asetuksen 29 §:n muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä

muutetaan Teknillisestä korkeakoulusta 12 päivänä syyskuuta 1986 annetun asetuksen (662/86) 29 §:n 1 ja 4 momentti, sellaisina kuin ne ovat 16 päivänä kesäkuuta 1989 annetussa asetuksessa (594/89), seuraavasti:

29 §

Korkeakoulussa on erillisenä laitoksena kirjasto. Korkeakoulun hallitus päättää muiden erillisten laitosten perustamisesta ja lakkauttamisesta.


Muun erillisen laitoksen johtokunnan jäsenistä voi enintään puolet olla korkeakouluun kuulumattomia henkilöitä.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1994.

Tämän asetuksen voimaantultua korkeakoululla on edelleen ne erilliset laitokset, jotka on perustettu aikaisempien säännösten mukaan, kunnes korkeakoulun hallitus toisin päättää.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöön panemiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin.

Helsingissä 25 päivänä elokuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.