778/1994

Annettu Helsingissä 25 päivänä elokuuta 1994

Maa- ja metsätalousministeriön päätös rehun lisäaineista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriö on

muuttanut rehun lisäaineista 1 päivänä maaliskuuta 1994 annetun päätöksen (181/94) 7 §:n 1 momentin, sekä

lisännyt päätökseen uuden liitteen 6 a, seuraavasti:

7 §
Tuoteseloste

Rehujen lisäaineiden, niitä sisältävien esiseosten ja rehuseosten tuoteselosteeseen on merkittävä liitteessä 6 määrätyt tiedot. Tuoteselosteeseen on lisäksi soveltuvin osin merkittävä lisäaineluettelossa olevat ''Muut määräykset''. Rehujen lisäaineina käytettäväksi tarkoi-tettujen entsyymivalmisteiden ja mikrobivalmisteiden sekä niitä sisältävien esiseosten ja rehuseosten tuoteselosteet on edellisestä poiketen laadittava liitteessä 6 a määrätyllä tavalla1.Tämä päätös tulee voimaan 31 päivänä elokuuta 1994.

1 ETA-sopimuksen liite 1; 93/113/ETY

Helsingissä 25 päivänä elokuuta 1994

Maa- ja metsätalousministeri
Mikko Pesälä

Vs. esittelijä
Pekka Raatikainen

Liite 6 a

ENTSYYMEJÄ JA MIKRO-ORGANISMEJA2 SISÄLTÄVÄN REHUVALMISTEEN TUOTESELOSTE

Rehun lisäaineena käytettäväksi tarkoitetun entsyymivalmisteen tuoteselosteessa on oltava seuraavat tiedot:

1) valmisteen sisältämien entsyymien spesifiset nimet entsymaattisen aktiivisuuden3 mukaisesti ilmaistuna sekä tunnuskoodit IUB:n (International Union of Biochemistry) luokituksen mukaan;

2) entsyymipitoisuus aktiivisuusyksikköinä/g tai aktiivisuusyksikköinä/ml;

3) tuoteselosteen tiedoista vastuussa olevan nimi tai yrityksen kauppanimi sekä osoite tai yrityksen rekisteröity toimipaikka;

4) valmistajan nimi tai kauppanimi sekä osoite tai yrityksen rekisteröity toimipaikka, mikäli valmistaja ei ole vastuussa näistä tiedoista;

5) valmisteen säilyvyystakuun viimeinen voimassaolopäivä tai säilyvyysaika valmistuspäivästä lukien;

6) valmistuserän viitenumero ja valmistuspäiväys;

7) käyttöohje ja tarvittaessa käyttöturvallisuustiedot;

8) nettopaino; nestemäisten osalta joko nettotilavuutena tai nettopainona; sekä

9) maininta: 'Ainoastaan rehuvalmisteiden valmistajan käyttöön'.

Rehun lisäaineena käytettäväksi tarkoitetun mikrobivalmisteen tuoteselosteessa on oltava seuraavat tiedot:

1) mikrobivalmisteen sisältämien mikro-organismien nimet tunnistettavina kansainvälisinä nimistökoodeina sekä mikrobikantojen kantakokoelmakoodit;

2) pesäkkeitä muodostavien mikro-organismien lukumäärä (pesäkkeitä muodostavia yksikköjä PMY/g);

3) tuoteselosteen tiedoista vastuussa olevan nimi tai yrityksen kauppanimi sekä osoite tai yrityksen rekisteröity toimipaikka;

4) valmistajan nimi tai kauppanimi sekä osoite tai yrityksen rekisteröity toimipaikka, mikäli valmistaja ei ole vastuussa näistä tiedoista;

5) valmisteen säilyvyystakuun viimeinen voimassaolopäivä tai säilyvyysaika valmistuspäivästä lukien;

6) valmistuserän viitenumero ja valmistuspäiväys;

7) käyttöohje ja tarvittaessa käyttöturvallisuustiedot;

8) nettopaino; nestemäisten osalta joko nettotilavuutena tai nettopainona;

9) maininta: 'Ainoastaan rehuvalmisteiden valmistajan käyttöön'; sekä

10) tarvittaessa ne mikro-organismin tai valmisteen ominaisuudet, joilla on merkitystä rehun valmistusprosessille.

Rehun lisäaineena käytettäväksi tarkoitetun entsyymejä sisältävän esiseoksen tuoteselosteessa on oltava seuraavat tiedot:

1) maininta 'Esiseos';

2) maininta: 'Ainoastaan rehuvalmisteiden valmistajan käyttöön';

3) käyttöohje ja tarvittaessa esiseoksen käyttöturvallisuustiedot;

4) eläinlajit tai eläinryhmä, jonka rehuihin esiseos on tarkoitettu;

5) tuoteselosteen tiedoista vastuussa olevan nimi tai yrityksen kauppanimi sekä osoite tai yrityksen rekisteröity toimipaikka;

6) nettopaino; nestemäisten osalta joko nettotilavuutena tai nettopainona;

7) valmisteen sisältämien entsyymien spesifiset nimet entsymaattisen aktiivisuuden mukaisesti ilmaistuna sekä tunnuskoodit IUB:n (International Union of Biochemistry) luokituksen mukaan;

8) entsyymipitoisuus aktiivisuusyksikköinä/g tai aktiivisuusyksikköinä/ml;

9) valmisteen säilyvyystakuun viimeinen voimassaolopäivä tai säilyvyysaika valmistuspäivästä lukien; sekä

10) valmistajan nimi tai kauppanimi sekä osoite tai yrityksen rekisteröity toimipaikka, mikäli valmistaja ei ole vastuussa näistä tiedoista.

Rehun lisäaineena käytettäväksi tarkoitetun mikro-organismeja sisältävän esiseoksen tuoteselosteessa on oltava seuraavat tiedot:

1) maininta 'Esiseos';

2) maininta: 'Ainoastaan rehuvalmisteiden valmistajan käyttöön';

3) käyttöohje ja tarvittaessa esiseoksen käyttöturvallisuustiedot;

4) eläinlajit tai eläinryhmä, jonka rehuihin esiseos on tarkoitettu;

5) tuoteselosteen tiedoista vastuussa olevan nimi tai yrityksen kauppanimi sekä osoite tai yrityksen rekisteröity toimipaikka;

6) nettopaino; nestemäisten osalta joko nettotilavuutena tai nettopainona;

7) mikrobivalmisteen sisältämien mikro-organismien nimet tunnistettavina kansainvälisinä nimistökoodeina sekä mikrobikantojen kantakokoelmakoodit;

8) pesäkkeitä muodostavien mikro-organismien lukumäärä (pesäkkeitä muodostavia yksikköjä PMY/g);

9) valmisteen säilyvyystakuun viimeinen voimassaolopäivä tai säilyvyysaika valmistuspäivästä lukien;

10) valmistajan nimi tai kauppanimi sekä osoite tai yrityksen rekisteröity toimipaikka, mikäli valmistaja ei ole vastuussa näistä tiedoista; sekä

11) tarvittaessa ne valmisteen ominaisuudet, joilla on merkitystä rehun valmistusprosessille.

Rehun lisäaineena käytettäväksi tarkoitetun entsyymejä sisältävän rehuseoksen tuoteselosteessa on oltava seuraavat tiedot:

1) valmisteen sisältämien entsyymien spesifiset nimet entsymaattisen aktiivisuuden mukaisesti ilmaistuna sekä tunnuskoodit IUB:n (International Union of Biochemistry) luokituksen mukaan;

2) entsyymipitoisuus aktiivisuusyksikköinä/g tai aktiivisuusyksikköinä/ml;

3) valmisteen säilyvyystakuun viimeinen voimassaolopäivä tai säilyvyysaika valmistuspäivästä lukien.

Rehun lisäaineena käytettäväksi tarkoitetun mikro-organismeja sisältävän rehuseoksen tuoteselosteessa on oltava seuraavat tiedot:

1) mikrobivalmisteen sisältämien mikro-organismien nimet tunnistettavina kansainvälisinä nimistökoodeina sekä mikrobikantojen kantakokoelmakoodit;

2) pesäkkeitä muodostavien mikro-organismien lukumäärä (pesäkkeitä muodostavia yksikköjä PMY/g);

3) valmisteen säilyvyystakuun viimeinen voimassaolopäivä tai säilyvyysaika valmistuspäivästä lukien; sekä

4) tarvittaessa ne valmisteen ominaisuudet, joilla on merkitystä rehun valmistusprosessille.


2 Rehun lisäaineluettelo, Osa C

3 Aktiivisuusyksikkö: mikromoolia tuotetta/min/g entsyymivalmistetta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.