776/1994

Annettu Helsingissä 25 päivänä elokuuta 1994

Asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

muutetaan ajoneuvojen rekisteröinnistä 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun asetuksen (1703/92) 2 §:n j kohta seuraavasti:

2 §
Määritelmiä

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:


j) määräystenmukaisuustodistuksella ajoneuvojen valmistajan antamaa asiakirjaa, joka osoittaa M1-luokan ajoneuvojen vastaavan moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun Euroopan yhteisöjen (EY) neuvoston direktiivin (70/156/ETY), sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston direktiivillä 92/53/ETY, mukaisesti hyväksyttyä ajoneuvotyyppiä ja L-luokan ajoneuvon vastaavan kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen tyyppihyväksymisestä annetun neuvoston direktiivin (92/61/ETY) mukaisesti hyväksyttyä ajoneuvotyyppiä;



Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1994.

ETA:n sekakomitean päätös 21.3.1994 N:o 7/94. ETA-sopimuksen liite II: neuvoston direktiivit 92/53/ETY, 92/61/ETY

Helsingissä 25 päivänä elokuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Liikenneministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.