775/1994

Annettu Helsingissä 25 päivänä elokuuta 1994

Asetus ajoneuvojen katsastuksesta annetun asetuksen 4 ja 49 §:n muuttamisesta

Liikenneministeriön esittelystä

muutetaan ajoneuvojen katsastuksesta 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun asetuksen (1702/92) 4 §:n 1 momentti ja 49 §:n 2 momentti seuraavasti:

4 §
Tyyppihyväksyminen ja määräystenmukaisuus- todistus

1. Tyyppihyväksyminen tarkoittaa menettelyä, jolla osoitetaan auto- tai perävaunutyypin täyttävän moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetussa Euroopan yhteisöjen (EY) neuvoston direktiivissä (70/156/ETY) tarkoitetut vaatimukset, sellaisina kuin ne ovat muutettuina neuvoston direktiivillä 92/53/ETY tai L-luokkaan kuuluvan ajoneuvotyypin täyttävän kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä annetussa neuvoston direktiivissä (92/61/ETY) tarkoitetut vaatimukset.


49 §
Voimaantulo

2. EY-tyyppihyväksymistä koskeva 3 luku tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1994.

ETA:n sekakomitean päätös 21.3.1994 N:o 7/94. ETA-sopimuksen liite II: neuvoston direktiivi 92/53/ETY,92/61/ETY

Helsingissä 25 päivänä elokuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Liikenneministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.