752/1994

Annettu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 1994

Laki valtion liikelaitoksista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan valtion liikelaitoksista 10 päivänä heinäkuuta 1987 annetun lain (627/87) 10 §:n 5 kohta ja 11 §:n 1 momentin 6 kohta sekä

muutetaan 15 §:n 3 momentti ja 16 §, sellaisena kuin niistä on 16 § osittain muutettuna 26 päivänä kesäkuuta 1992 annetulla lailla (589/92), seuraavasti:

15 §
Toimitusjohtaja

Valtioneuvosto nimittää ja irtisanoo toimitusjohtajan. Toimitusjohtaja voidaan nimittää määräajaksi tai toistaiseksi. Toimitusjohtaja voidaan sen lisäksi, mitä valtion virkamieslain (750/94) 25 §:n 2 momentissa ja työsopimuslain (320/70) 37 §:n 2 momentissa säädetään irtisanomisen perusteista, irtisanoa, kun siihen on syytä.

16 §
Henkilöstö

Liikelaitoksen henkilöstön toimitusjohtajaa lukuun ottamatta nimittää tai ottaa ja irtisanoo liikelaitos, jollei laitoskohtaisessa laissa tai asetuksessa toisin säädetä.

Liikelaitoksen virkamiehiin, virkoihin ja virkasuhteeseen sovelletaan valtion virkasuhdetta koskevia säännöksiä ja virkaehtosopimusten määräyksiä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1994.

HE 60/94
HaVM 6/94

Helsingissä 19 päivänä elokuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.