747/1994

Annettu Helsingissä 25 päivänä heinäkuuta 1994

Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä

Maa- ja metsätalousministeriö ilmoittaa Suomen säädöskokoelmasta 17 päivänä lokakuuta 1980 annetun asetuksen (696/80) 2 b §:n nojalla, sellaisena kuin se on 22 päivänä joulukuuta 1993 annetussa asetuksessa (1364/93):

Maa- ja metsätalousministeriö on antanut seuraavan päätöksen:

Päätöksen nimi n:o antopäivä voimaantulopäivä
Lihantarkastus sekä teurastamolle, lihankäsittelylaitokselle ja kylmävarastolle asetettavat p
hygieniavaatimukset 11/EEO/94 7.7.1994 1.8.1994

Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosasto on antanut seuraavan päätöksen:

Päätöksen nimi n:o antopäivä voimaantulopäivä
Naudan alkioille asetettavista p
terveysvaatimuksista annetun yleiskirjeen muuttaminen 9/EEO/94 23.6.1994 1.8.1994

Edellä mainitut päätökset on julkaistu maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston määräyskokoelmassa. Päätökset on saatavissa maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosastosta, osoite Vuorikatu 16 A, 00100 Helsinki, puhelin (90)1601.

Helsingissä 25 päivänä heinäkuuta 1994

Osastopäällikkö
Saara Reinius

Nuorempi hallitussihteeri
Erkki Arnkil

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.