718/1994

Annettu Helsingissä 28 päivänä heinäkuuta 1994

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös eräistä kosmeettisten valmisteiden koostumuksen tarkastamisessa käytettävistä analyysimenetelmistä

Kauppa- ja teollisuusministeriö on 3 päivänä elokuuta 1990 annetun kosmetiikka-asetuksen (671/90) 7 §:n ja 9 päivänä kesäkuuta 1989 säädöksissä viitattavien standardien kielestä annetun lain (553/89) 4 ja 7 §:n nojalla määrännyt:

1 §
Soveltamisala

Tämä päätös koskee kosmeettisten valmisteiden tarkastuksissa käytettäviä, 2 §:ssä mainitussa direktiivissä kuvattuja analyysimenetelmiä hopeanitraatin, seleenidisulfidin, bariumin ja strontiumin, bentsyylialkoholin, zirkoniumin, alumiinin ja kloorin sekä heksamidiinin, dibromiheksamidiinin, dibromipropamidiinin ja klooriheksidiinin tunnistamiseksi ja/tai määrittämiseksi sekä näihin liittyvää näytteenottoa ja näytteen esikäsittelyä.

2 §
Analyysimenetelmät

Edellä 1 §:ssä mainitut aineet tunnistetaan ja/tai määritetään viidennessä komission direktiivissä, annettu 9 päivänä syyskuuta 1993, kosmeettisten valmisteiden koostumuksen tarkastamisessa tarvittavista analyysimenetelmistä (93/73/ETY; OJ L 231, 14.9.1993, s. 34) esitetyllä tavalla.

3 §
Direktiivien saatavuus

Tarkempia tietoja 2 §:ssä tarkoitetusta direktiivistä antaa suomen ja ruotsin kielellä kuluttajavirasto.

4 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1994.

Helsingissä 28 päivänä heinäkuuta 1994

Ministeri
Pertti Salolainen

Vanhempi hallitussihteeri
Antti Toivonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.