678/1994

Annettu Helsingissä 14 päivänä heinäkuuta 1994

Valtiovarainministeriön päätös eräiden verojen kantoajoista ja kantoeristä annetun valtiovarainministeriön päätöksen muuttamisesta

Valtiovarainministeriö on

muuttanut eräiden verojen kantoajoista ja kantoeristä 29 päivänä kesäkuuta 1987 annetun valtiovarainministeriön päätöksen (621/87) 2 ja 4 §:n seuraavasti:

2 §
Perintö- ja lahjavero

Perintö- ja lahjavero kannetaan kahtena eränä. Ensimmäinen erä on maksettava viimeistään sen kalenterikuukauden ensimmäisenä päivänä, joka alkaa lähinnä kolmen kuukauden kuluttua perintö- tai lahjaverotuksen toimittamispäivää seuraavan kuukauden alusta lukien ja toinen erä viimeistään sen kalenterikuukauden ensimmäisenä päivänä, joka alkaa lähinnä viiden kuukauden kuluttua perintö- tai lahjaverotuksen toimittamispäivää seuraavan kuukauden alusta lukien. Jos perintö- tai lahjaveron määrä on pienempi kuin 3 000 markkaa, se on maksettava yhdellä kertaa ensimmäisen erän kannossa.

Perintö- tai lahjavero, jonka maksamiseen on perintö- ja lahjaverolain 56 §:n mukaan myönnetty pidennystä, kannetaan vähintään 5 000 markan suuruisina erinä. Ensimmäinen erä on suoritettava viimeistään sen kalenterikuukauden ensimmäisenä päivänä, joka alkaa lähinnä kuuden kuukauden kuluttua perintö- tai lahjaverotuksen toimittamispäivää seuraavan kuukauden alusta lukien. Jollei perintö- ja lahjaverolain 55 §:n 3 momentista muuta johdu, jäljellä olevat erät on suoritettava vuoden välein edellisen erän eräpäivästä siten, että viimeinen erä suoritetaan viimeistään sen kalenterikuukauden ensimmäisenä päivänä, joka alkaa lähinnä neljän ja puolen vuoden kuluttua perintö- tai lahjaverotuksen toimittamispäivästä.

Perintö- ja lahjaverolain 56 §:ssä mainittu muu kuin edellä 2 momentissa tarkoitettu osa verosta kannetaan 1 momentin mukaisesti.

4 §
Jälkiverot ja muut vastaavat suoritukset

Veronoikaisun, maksuunpanon oikaisun, jälkiverotuksen tai sellaisen verotuksen johdosta, joka on toimitettu muutoksenhakuviranomaisen uudelleen verotoimiston tai lääninveroviraston käsiteltäväksi palauttamassa asiassa, maksuunpantu määrä on suoritettava, jollei 1 §:n 3 momentista muuta johdu, yhdellä kertaa viimeistään sen kalenterikuukauden ensimmäisenä päivänä, joka alkaa kahden kuukauden kuluttua maksuunpanopäätöksen tekemisestä. Jollei verotuslain 87 §:ssä toimitettua tietoa ole voitu toimittaa verotetulle kahta viikkoa ennen mainittua maksupäivää, on maksuunpantu määrä suoritettava viimeistään sen kalenterikuukauden ensimmäisenä päivänä, joka alkaa kuukauden kuluttua tiedon antamisesta.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1994. Päätöstä sovelletaan niihin veroihin, joita koskeva päätös on tehty tämän päätöksen tultua voimaan.

Helsingissä 14 päivänä heinäkuuta 1994

Ministeri
Mauri Pekkarinen

Hallitusneuvos
Maija-Leena Sarkko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.