652/1994

Annettu Helsingissä 15 päivänä heinäkuuta 1994

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös huumausaineita koskevasta kirjanpito- ja tietojenantovelvollisuudesta sekä huumausaineiden käsittelystä ja hävittämisestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen nimikkeen ja 7 §:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö on

muuttanut huumausaineita koskevasta kirjanpito- ja tietojenantovelvollisuudesta sekä huumausaineiden käsittelystä ja hävittämisestä 31 päivänä joulukuuta 1993 annetun sosiaali- ja terveysminisieriön päätöksen (1708/93) nimikkeen sekä 7 §:n seuraavasti:

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös

huumausaineita ja huumausaineen valmistuksessa käytettäviä aineita koskevasta kirjanpito- ja tietojenantovelvollisuudesta sekä huumausaineiden käsittelystä ja hävittämisestä

7 §
Huumausaineen valmistuksessa käytettävät aineet

Huumausaineasetuksen 9–9 e §:ssä tarkoitettua luvan- tai ilmoituksenvaraista toimintaa harjoittavien on pidettävä kirjaa Wienissä 20 päivänä joulukuuta 1988 huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden laitonta kauppaa vastaan tehdyn yleissopimuksen liitteen luetteloihin I ja II kuuluvista aineista. Kirjanpidosta tulee kunkin aineen osalta käydä. ilmi:

1) vastaanotetun aineen määrä ja paino, vastaanoton päivämäärä ja aineen toimittajan nimi ja osoite;

2) luovutetun aineen määrä ja paino, luovutuksen päivämäärä, vastaanottajan nimi ja osoite sekä, kun on kysymys maastaviennistä, vientimaa;

3) kun on kysymys omasta valmistustoiminnasta, varastosta otetun aineen määrä ja paino sekä päivämäärä;

4) varaston määrä.

Kirjanpito on säilytettävä vähintään neljä vuotta sen kalenterivuoden päättymisestä, jonka kuluessa kirjanpidon alainen toiminto on suoritettu. Kirjanpidosta on annettava pyynnöstä tietoja lääkelaitokselle.

Vientitoimituksista, jotka on tehty huumausaineasetuksen 9 d §:ssä tarkoitetun yleisen maastavientiluvan perusteella, tulee toimittaa yhteenveto lääkelaitokselle kunkin vuosineljänneksen loppuun mennessä. Yhteenveto on tulee sisältyä tiedot vientitoimitusten lukumäärästä, viedyistä aineista ja niiden määristä sekä kohdemaista.

Huumausaineasetuksen 9–9 e §:ssä tarkoitettua luvan- tai ilmoituksenvaraista toimintaa harjoittavan tulee ilmoittaa välittömästi lääkelaitokselle sellaisesta tietoonsa saamastaan seikasta, kuten huumausaineen valmistuksessa käytettävää ainetta koskevasta epätavallisesta tilauksesta tai muusta toimesta, joka viittaa siihen, että kyseinen aine saattaa kulkeutua huumausaineen, mukaan lukien psykotrooppiset aineet, laittomaan valmistukseen.


Tämä päätös tulee voimaan 18 päivänä heinäkuuta 1994.

ETA:n sekakomitean päätös 21.3.1994 N:o 7/94. ETA-sopimuksen liite II:n neuvoston direktiivi N:o 92/109/ETY, neuvoston direktiivi N:o 93/46/ETY

Helsingissä 15 päivänä heinäkuuta 1994

Ministeri
Olli-Pekka Heinonen

Nuorempi hallitussihteeri
Pentti Wavela

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.