639/1994

Annettu Naantalissa 15 päivänä heinäkuuta 1994

Laki valtion perhe-eläkelain 6 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään 31 päivänä joulukuuta 1968 annetun valtion perhe-eläkelain (774/68) 6 §:ään, sellaisena kuin se on muutettuna 9 päivänä helmikuuta 1990 ja 30 päivänä joulukuuta 1993 annetuilla laeilla (103/90 ja 1530/93), uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 ja 4 momentti siirtyvät 4 ja 5 momentiksi seuraavasti:

6 §

Myönnettäessä perhe-eläke sellaisen edunjättäjän jälkeen, joka oli valtion eläkelain 12 §:n 2 momentissa tarkoitettu edunsaaja, on yhteensovitusraja kuitenkin seuraavan taulukon mukainen prosenttimäärä, joka määräytyy vuoden 1994 loppuun mennessä eläkeajaksi luettavan palvelusajan perusteella:


Eläkeaika        Prosenttia
vähintään 16 vuotta   66
vähintään 13 vuotta   65
vähintään 10 vuotta   64
vähintään 7 vuotta   63
vähintään 3 vuotta   62
alle 3 vuotta      61Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

Tätä lakia sovelletaan, jos edunjättäjä on kuollut 1 päivänä tammikuuta 1995 tai sen jälkeen ja edunjättäjään olisi sovellettu valtion eläkelain muuttamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1994 annettua lakia (638/94).

HE 69/94
StVM 15/94

Naantalissa 15 päivänä heinäkuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Mauri Pekkarinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.