627/1994

Annettu Naantalissa 28 päivänä kesäkuuta 1994

Asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Opetusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

kumotaan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 28 päivänä elokuuta 1992 annetun asetuksen (820/92) 7 §:n 2 momentti, sekä

muutetaan 6 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on 10 päivänä syyskuuta 1993 annetussa asetuksessa (812/93), seuraavasti:

6 §
Oppilasmäärien laskeminen

Tässä pykälässä tarkoitettuja oppilasmääriä laskettaessa oppilas voidaan lukea oppilaaksi enintään niin kauan, kuin opiskelu voisi päätoimisesti suoritettuna kestää. Oppilas voidaan samanaikaisesti lukea oppilaaksi vain yhdessä oppilaitoksessa. Iltalukion ja lukion iltalinjan oppilas sekä iltaopetuksena järjestettävää ammatillista koulutusta saava oppilas voidaan kuitenkin lukea oppilasmääriin kahdessa oppilaitoksessa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1994.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Naantalissa 28 päivänä kesäkuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Tytti Isohookana-Asunmaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.