585/1994

Annettu Helsingissä 27 päivänä kesäkuuta 1994

Tullihallituksen päätös EFTA-valtioiden ja Bulgarian tasavallan välisessä kaupassa noudatettavien alkuperäsääntöjen eräiden muutosten soveltamisesta

Tullihallitus on vapaakauppasopimuksissa ja muissa tullietuusjärjestelyissä sovellettavien alkuperäsääntöjen muuttamismenettelystä ja sääntöihin liittyvistä määräyksistä 28 päivänä toukokuuta 1993 annetun lain (460/93) 1 §:n 1 momentin nojalla päättänyt:

1 §

EFTA-valtioiden ja Bulgarian tasavallan välillä 29 päivänä maaliskuuta 1993 tehdyssä sopimuksessa (SopS 50/94) tarkoitetun sekakomitean tämän päätöksen liitteenä olevaa päätöstä n:o 4/94 mainitun sopimuksen B pöytäkirjan 23 artiklan määräyksiä koskevasta poikkeuksesta sovelletaan Suomen tasavallan, muiden EFTA-valtioiden ja Bulgarian tasavallan välisessä kaupassa niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1994.

Helsingissä 27 päivänä kesäkuuta 1994

Pääjohtaja
Jermu Laine

Ylitarkastaja
Reima Jokinen

Liite

(Suomennos)

EFTA - BULGARIA -SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:O 4/1993

(Hyväksytty 2. kokouksessa 1 päivänä kesäkuuta 1994)

B pöytäkirjan 23 artiklan määräyksiä koskeva poikkeus

Sekakomitea,

joka toteaa, että EFTA-valtioiden ja Bulgarian välisen sopimuksen B pöytäkirjan 23 artiklan mukaan ainoastaan jonkin sopimusvaltion alkuperätuotteille voidaan myöntää tullinpalautus tai tullihelpotus missä muodossa tahansa,

joka toteaa, että Bulgarian ja Euroopan yhteisöjen välisen Eurooppa-sopimuksen alkuperäsääntöjen mukaan tullinpalautus tai tullihelpotus voidaan myöntää myös tuotteille, jotka eivät ole mainitun sopimuksen osapuolten alkuperätuotteita,

joka katsoo, että on EFTA - Bulgaria -sopimuksen osapuolten edun mukaista, että niiden välisessä kaupassa sovelletaan samaa käytäntöä kuin Bulgarian ja Euroopan yhteisöjen välisessä kaupassa,

on päättänyt:

1. B pöytäkirjan 23 artiklan määräyksiä ei sovelleta ennen 1 päivää tammikuuta 1995.

2. Sopimusvaltion pyynnöstä tästä poikkeuksesta aiheutuvista kielteisistä vaikutuksista tulee käydä neuvotteluja tyydyttävän ratkaisun saamiseksi.

3. Sekakomitea voi pidentää tätä poikkeusta ja neuvottelumahdollisuutta ottaen huomioon Bulgarian ja Euroopan yhteisöjen välillä sovellettavan käytännön.

4. Tätä päätöstä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 1994 lukien.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.