521/1994

Annettu Naantalissa 28 päivänä kesäkuuta 1994

Laki eräiden väliaikaisesti maahan tuotujen ajoneuvojen tullittomuudesta annetun lain 1 ja 6 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan eräiden väliaikaisesti maahan tuotujen ajoneuvojen tullittomuudesta 18 päivänä joulukuuta 1992 annetun lain (1321/92) 6 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 30 päivänä joulukuuta 1993 annetussa laissa (1527/93), sekä

muutetaan 1 § seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan Suomessa käytettävään kuorma-autoon ja siihen kytkettyyn perävaunuun, jota käytetään liikenteessä Euroopan yhteisöjen neuvoston antaman asetuksen edellytyksistä, joilla muut kuin jäsenvaltiosta olevat liikenteenharjoittajat voivat harjoittaa kansallista maanteiden tavaraliikennettä jäsenvaltiossa (ETY) n:o 3118/93 mukaisten kuljetuslupien nojalla.


Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.

Lakia sovelletaan ajoneuvoihin, jotka tuodaan maahan lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen.

HE 77/94
VaVM 28/94

Naantalissa 28 päivänä kesäkuuta 1994

Tasavallan Presidentti
Martti Ahtisaari

Ministeri
Mauri Pekkarinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.