486/1994

Annettu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 1994

Asetus kansanopistojen ja kansalaisopistojen oikeudesta antaa todistuksia peruskoulun ja lukion oppimäärien suorittamisesta

Opetusministerin esittelystä säädetään valtionosuutta saavista kansanopistoista 17 päivänä joulukuuta 1993 annetun lain (1218/93) 1 §:n sekä 27 päivänä toukokuuta 1983 annetun peruskoululain 43 §:n 2 momentin ja samana päivänä annetun lukiolain 23 §:n 5 momentin nojalla, sellaisina kuin niistä ovat kaksi viimeksi mainittua säännöstä 12 päivänä heinäkuuta 1985 annetuissa 1aeissa (614/85 ja 615/85):

Kansanopistolle ja kansalaisopistolle voidaan määräajaksi tai toistaiseksi myöntää oikeus antaa peruskoulun ja kansanopistolle lukion päästötodistusta tai sen osaa vastaava todistus.

Todistuksenanto-oikeuden myöntää hakemuksesta opetusministeriö.

Jos opisto ei täytä 2 §:ssä säädettyjä ehtoja, opetusministeriö voi peruuttaa myöntämänsä todistuksenanto-oikeuden.

2 §

Todistuksenanto-oikeuden saamisen edellytyksenä on koulutustarpeen olemassaolo. Lisäksi edellytetään, että opistossa on riittävä määrä peruskoulun tai lukion virkoihin kelpoisia opettajia. Opistolla tulee olla myös tarpeelliset tilat ja välineet sekä muut edellytykset peruskoulu- tai lukio-opetuksen antamiseen.

3 §

Peruskoulu- ja lukio-opetuksessa noudatetaan aikuislukion tuntijakoa sekä opetushallituksen vahvistamia aikuislukion opetussuunnitelman valtakunnallisia perusteita.

4 §

Lukion oppimäärää suorittamaan voidaan ottaa henkilö, joka on suorittanut peruskoulun tai sitä vastaavan oppimäärän ja joka on täyttänyt 18 vuotta. Opiston rehtori voi opiskelijaa koskevasta erityisestä syystä myöntää poikkeuksen koulutus- tai ikärajasta.

5 §

Kansanopiston, jolle on myönnetty oikeus antaa todistuksia lukion oppimäärän suorittamisesta, tulee järjestää ylioppilastutkinto, mikäli opistossa on lukion oppimäärän siellä suorittaneita opiskelijoita. Ylioppilastutkinnosta säädetään erikseen.

6 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1994.

Tällä asetuksella kumotaan kansanopistojen sekä kansalais- ja työväenopistojen oikeudesta antaa todistuksia aikuisten yleissivistävän koulutuksen täydentämisestä 12 päivänä heinäkuuta 1985 annettu asetus (616/85).

7 §

Tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olevat todistuksenanto-oikeutta koskevat luvat ovat voimassa sen mukaisina kuin ne on myönnetty.

Kansanopisto ja kansalaisopisto voi vuoden 1995 heinäkuun loppuun saakka järjestää peruskoulu- ja lukio-opetuksen tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olevien opetussuunnitelmien ja annettujen määräysten mukaisesti. Ne opiskelijat, jotka ovat aloittaneet tai aloittavat lukio-opiskelun kansanopistossa ennen tämän asetuksen voimaantuloa voimassa olleen opetussuunnitelman mukaisesti, voivat suorittaa opintonsa loppuun sen mukaisesti, jollei heidän opetustaan voida muutoin tarkoituksenmukaisesti järjestää.

Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 1994

Tasavallan Presidentti
Martti Ahtisaari

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.