455/1994

Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 1994

Asetus kauppaoppilaitoksista annetun asetuksen 34 §:n muuttamisesta

Opetusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

muutetaan kauppaoppilaitoksista 30 päivänä huhtikuuta 1987 annetun asetuksen (493/87) 34 §:n 1 momentti seuraavasti:

34 §

Erityisenä kelpoisuusvaatimuksena rehtorin tai apulaisrehtorin virkaan tai toimeen vaaditaan kauppaoppilaitoksen lehtorin kelpoisuus ja ylempi korkeakoulututkinto. Lisäksi rehtorilta ja apulaisrehtorilta vaaditaan, että hän on toiminut kauppaoppilaitoksen päätoimisena opettajana vähintään kolme vuotta. Rehtorin viran tai toimen haltijalta vaaditaan myös, että hän on suorittanut ammattikasvatushallinnon tutkinnon.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1994.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 1994

Tasavallan Presidentti
Martti Ahtisaari

Ministeri
Tytti Isohookana-Asunmaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.