Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

450/1994

Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 1994

Asetus metrologian neuvottelukunnasta

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä säädetään mittayksiköistä ja mittanormaalijärjestelmästä 10 päivänä joulukuuta 1993 annetun lain (1156/93) 15 §:n ja 14 päivänä huhtikuuta 1965 annetun vakauslain (219/65) 19 §:n nojalla, sellaisena kuin niistä jälkimmäinen on 10 päivänä huhtikuuta 1992 annetussa laissa (321/92):

1 §
Asema

Kauppa- ja teollisuusministeriön sekä mittatekniikan keskuksen ja teknillisen tarkastuskeskuksen apuna on metrologian neuvottelukunta mittayksiköistä ja mittanormaalijärjestelmästä annetun lain (1156/93) sekä vakauslain (219/65) mukaisten metrologisten asioiden käsittelyä varten.

2 §
Tehtävät

Neuvottelukunnan tehtävänä on:

1) määritellä metrologiaa koskevia yleisiä suuntaviivoja;

2) edistää mittausten varmentamista ja eri viranomaisten välistä yhteistyötä;

3) seurata ja edistää metrologiaa koskevaa kansainvälistä yhteistyötä;

4) seurata metrologista kehitystä ja tutkimusta;

5) tehdä esityksiä ja aloitteita metrologisen tutkimus-, koulutus- ja tiedotustoiminnan kehittämiseksi;

6) valmistella ehdotuksia metrologiaa koskeviksi säännöksiksi ja määräyksiksi;

7) antaa lausuntoja ja toimia asiantuntijana metrologiaa koskevissa asioissa;

8) tehdä muita metrologiaa koskevia aloitteita; sekä

9) hoitaa muut kauppa- ja teollisuusministeriön sekä mittatekniikan keskuksen ja teknillisen tarkastuskeskuksen antamat valmistelutehtävät.

3 §
Kokoonpano

Neuvottelukunnassa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja enintään 16 muuta jäsentä, joista jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. Valtioneuvosto määrää puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muut jäsenet sekä varajäsenet kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Neuvottelukunnassa tulee olla edustettuina metrologian ja mittausten varmentamisen kannalta keskeiset hallinnonalat sekä elinkeinoelämä ja kuluttajat. Lisäksi neuvottelukunnassa tulee olla edustettuina metrologinen tutkimustoiminta ja kansallinen mittauspalvelu sekä mittauslaitteiden valmistajat. Jos neuvottelukunnan jäsen tai varajäsen eroaa kesken toimikauden, kauppa- ja teollisuusministeriö määrää asianomaisen viranomaisen tai järjestön esityksestä hänen tilalleen uuden jäsenen tai varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Neuvottelukunta voi jakautua jaostoihin ja käyttää niissä ratkaisuvaltaa. Neuvottelukunta voi myös tarvittaessa käyttää asiantuntijoita ja ottaa sihteereitä. Neuvottelukunnan jaostot voivat perustaa asioiden valmistelua varten työryhmiä, joihin voidaan kutsua asiatuntijoita.

Neuvottelukunnasta on muutoin voimassa, mitä valtion komiteoista määrätään.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1994.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Kauppa- ja teollisuusministeri
Seppo Kääriäinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.