445/1994

Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 1994

Laki tuontimaksulain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun tuontimaksulain (1519/93) 6 §:n 5 momentti,

muutetaan 2 §:n 4 momentti ja 6 §:n 2-4 momentti ja liitteenä oleva etuluettelo sekä

lisätään lakiin uusi 6 a § seuraavasti:

2 §
Tuontimaksut

Kasviöljyn ja margariinin hinnaneroa käytetään, kun tuote sisältyy tuontimaksuluettelossa B tarkoitettuun jalosteeseen tai elintarviketuotteiden valmisteverosta annetussa laissa (1520/93) tarkoitettuun tuotteeseen. Jalosteeseen sisältyvän sokerin hinnaneroa käytetään, kun sokeri sisältyy tuontimaksuluettelossa B tarkoitettuun jalosteeseen tai tuontimaksuluettelossa A tarkoitettuun tullitariffin 04. ryhmän tuotteeseen tai elintarviketuotteiden valmisteverosta annetussa laissa tarkoitettuun tuotteeseen, taikka kun lasketaan nimikkeen 17.03 ihmisravinnoksi soveltuvan melassin hinnaneroa.


6 §
Tuonti tuontimaksutta tai alennetulla tuontimaksulla

Ministeriön on muutettava viljan alennettua tuontimaksua tavoitehintojen muutoksen ja vastaavien viljojen maailmanmarkkinahintojen muutoksen perusteella, jos tuontimaksun muutos on vähintään viisi prosenttia voimassa olevan alennetun tuontimaksun perusteena olevaan hinnaneroon verrattuna. Jos muutos on edellä mainittua pienempi, ministeriön on muutettava tuontimaksua, mikäli se markkinatilanteen kannalta on tarpeellista.

Ministeriö voi satovaihteluiden vuoksi tai muista erityisistä syistä lisätä taulukossa mainittuja kiintiöiden määriä ja pidentää alennetulla tuontimaksulla tapahtuvan tuonnin aikaa edellyttäen, että toimenpiteistä ei aiheudu haittaa kotimaiselle tuotannolle.

Ennen tämän lain voimaantuloa tehtyjen kansainvälisten kauppasopimusten yleisinä liha- ja meijerituotteiden tuontimaksuina pidetään vuoden 1993 toukokuun tuontimaksutasoa.

6 a §
Vapautus tuontimaksusta ja tuontimaksun alentaminen teollisessa tuotannossa käytettäville tuotteille

Ministeriö voi hakemuksesta myöntää vapautuksen tuontimaksusta tai alentaa tuontimaksua teollisessa tuotannossa käytettäville tuotteille, milloin samanlaista, korvaavaa tai muutoin vastaava tuotetta ei valmisteta tehdasmaisesti Suomessa.


Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä kesäkuuta 1994 ja sitä sovelletaan etuluettelon nimikkeisiin 07.06.90, 10.01.90, 12.14.90, 17.01.11 ja 17.01.12 sisältyviin tuotteisiin, jotka on luovutettu tullivalvonnasta 1 päivänä maaliskuuta 1994 tai sen jälkeen.

HE 26/94
VaVM 16/94

Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Maa- ja metsätalousministeri
Mikko Pesälä

Liite 1

ETULUETTELO


Nimike    Tuote ja sen käyttötarkoitus        Tuonti-   Kiintiö
                             maksu mk/kg  t
02.02:sta   Biisonin-, visentin- ja puhvelinliha    2/3 täydestä
02.03:sta   Villisianliha                tuonti-   70
02.08:sta   Riistaeläinten liha             maksusta
04.06:sta   Juusto 	                23,59	  350
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
07.06.90:stä Punajuuret ruokateollisuuden tuotteiden 
       valmistukseen 	            0,11 	   *
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
08.10.20:sta Karhunvatukat, mulperinmarjat ja loganin-  28 %
       marjat, tullattaessa 1.9.-31.5. 	    1,06
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
08.11.20:sta Musta-, valko- ja punaherukat sekä karviaiset, 
       lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta
       sisältämättömät, muuhun kuin teolliseen 
       käyttöön 	                25 %	   *
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
10.01.90:stä Vehnä keksien ja lakritsin valmistukseen 	1,20 	   *
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
11.02.20:sta Maissijauho 	            1,50	  400
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
12.14.90:stä Lantut ruokateollisuuden tuotteiden 
       valmistukseen 	            0,11 	   *
17.01.11:sta Sokerinraffinointiteollisuudessa käytettävä 
       ruokosokeri 	                vapaa
17.01.12:sta Sokerinraffinointiteollisuudessa käytettävä 
       juurikassokeri 	            vapaa
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
23.03:sta   Maissigluteeni ja perunaproteiinitiiviste 
       turkiseläinten rehujen valmistukseen 	vapaa
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* Kiintiö voidaan asettaa 6 §:n 1 momentin perusteella

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.