400/1994

Annettu Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 1994

Laki maidon, sianlihan ja viljan vientikustannusmaksusta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 10 päivänä joulukuuta 1990 maidon, sianlihan ja viljan vientikustannusmaksusta annetun lain (1062/90) 7 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 18 päivänä joulukuuta 1992 annetussa laissa (1329/92), seuraavasti:

7 §

Sianlihan vientikustannusmaksu on kultakin teurastamoliikkeen harjoittajan teurastaman sian lihakilolta 30 penniä, jos ruho painaa enintään 76 kiloa, ja 30 penniä, jos ruho painaa yli 76 kiloa ja enintään 80 kiloa, ja 30 penniä, jos ruho painaa yli 80 kiloa. Viimeksi mainitut korotetut maksut eivät kuitenkaan koske emakkoa eikä karjua. Vientikustannusmaksun perusteena oleva kilomäärä määräytyy ruhopainon perusteella.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1994.

Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Maa- ja metsätalousministeri
Mikko Pesälä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.