388/1994

Annettu Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 1994

Laki yleisten asiakirjain julkisuudesta annetun lain 18 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään yleisten asiakirjain julkisuudesta 9 päivänä helmikuuta 1951 annetun lain (83/51) 18 a §:ään, sellaisena kuin se on 30 päivänä huhtikuuta 1987 annetussa laissa (472/87), uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 ja 3 momentti siirtyvät 3 ja 4 momentiksi, seuraavasti:

18 a §

Edellä 1 momentissa tarkoitetusta henkilörekisteristä saa henkilörekisterilaissa tarkoitettuna massaluovutuksena luovuttaa henkilömatrikkelia tai sukututkimusta varten asetuksella tarkemmin säädettyjä henkilötietoja, jos luovutus täyttää henkilörekisterilain 19 §:n 1 momentin 3 kohdan vaatimukset eikä rekisteröity ole kieltänyt tiedon luovuttamista.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1994.

HE 311/93
HaVM 1/94

Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Anneli Jäätteenmäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.