385/1994

Annettu Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 1994

Laki Valtion Korjaamosta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Hallinnollinen asema

Valtion Korjaamo on liikenneministeriön hallinnonalalla toimiva valtion liikelaitos.

Valtion Korjaamoon sovelletaan valtion liikelaitoksista annettua lakia (627/87), jollei tässä laissa toisin säädetä.

2 §
Toimiala ja tehtävät

Valtion Korjaamo harjoittaa ajoneuvo- ja konekaluston korjausta, kunnossapitoa ja kehittämistä sekä muuta tähän toimintaan liittyvää liiketoimintaa.

Asetuksella ja valtioneuvoston päätöksellä voidaan Valtion Korjaamolle antaa myös muita sille soveltuvia tehtäviä.

3 §
Palvelutavoitteet

Valtion Korjaamo huolehtii valtion korjaamopalvelujen tarkoituksenmukaisesta tarjonnasta ja kehittämisestä liiketoiminnan edellytysten mukaisesti.

Valtion Korjaamo varautuu hoitamaan tehtävänsä myös poikkeusoloissa.

4 §
Lainanotto

Valtion Korjaamolla on oikeus ottaa eduskunnan suostumuksen rajoissa lainaa, jonka takaisinmaksuaika on vähintään vuosi.

5 §
Liikenneministeriön ohjaus

Eduskunnan hyväksyttyä valtion talousarvion sekä Valtion Korjaamon keskeiset palvelutavoitteet ja muut toimintatavoitteet sekä Valtion Korjaamon esitettyä alustavan tulos- ja rahoitussuunnitelmansa liikenneministeriö päättää:

1) Valtion Korjaamon palvelutavoitteista, varautumisen tasosta ja muista toimintatavoitteista eduskunnan ja valtioneuvoston hyväksymissä rajoissa; sekä

2) tarvittaessa Valtion Korjaamon tulostavoitteen osista valtioneuvoston päättämän tulostavoitteen puitteissa.

6 §
Tarkemmat säännökset

Tarkempia säännöksiä tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

7 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1994.

Toimenpiteisiin tämän lain täytäntöönpanemiseksi voidaan ryhtyä ennen sen voimaantuloa ja liikelaitokselle voidaan myös ennen lain voimaantuloa asettaa hallitus ja nimittää toimitusjohtaja, jotka suorittavat liikelaitoksen toiminnan järjestämiseksi ja käynnistämiseksi tarpeellisia toimenpiteitä.

HE 31/94
LiVM 4/94

Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Ilkka Kanerva

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.