382/1994

Annettu Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 1994

Sisäasiainministeriön päätös rekisterihallinnon suoritteiden maksullisuudesta, maksuperusteista ja julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä kiinteistä maksuista annetun sisäasiainministeriön päätöksen muuttamisesta

Sisäasiainministeriö on muuttanut rekisterihallinnon suoritteiden maksullisuudesta, maksuperusteista ja julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä kiinteistä maksuista 2 päivänä huhtikuuta 1993 annetun sisäasiainministeriön päätöksen (328/93) liitteenä olevan maksutaulukon VI osan, sellaisena kuin se on 15 päivänä joulukuuta 1993 annetussa sisäasiainministeriön päätöksessä (1318/93), seuraavasti:

MAKSUTAULUKKO
Kiinteämaksuiset julkisoikeudelliset suoritteet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
VI Väestötietopuhelin            mk/minuutti
Paikallispuhelumaksu ja .....................     7,95
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1994.

Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 1994

Sisäasiainministeri
Mauri Pekkarinen

Vt. ylitarkastaja
Päivi Pekkarinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.