380/1994

Annettu Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 1994

Asetus eräistä terveydenhuollon tutkinnoista annetun asetuksen 1 ja 3 §:n muuttamisesta

Helsingin yliopiston konsistorin annettua Helsingin yliopiston osalta lausuntonsa opetusministerin esittelystä

kumotaan eräistä terveydenhuollon tutkinnoista 24 päivänä elokuuta 1984 annetun asetuksen (626/84) 3 §:n 1 momentti ja

muutetaan 1 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on 16 päivänä huhtikuuta 1993 annetussa asetuksessa (370/93), seuraavasti:

1 §

Tässä pykälässä mainittuja tutkintoja voidaan suorittaa Oulun yliopiston, Tampereen yliopiston ja Turun yliopiston lääketieteellisissä tiedekunnissa, Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa, Kuopion yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa ja yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa sekä Åbo Akademin yhteiskunta- ja hoitotieteellisessä tiedekunnassa, joita tässä asetuksessa kutsutaan koulutusyksiköiksi.


Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä toukokuuta 1994.

Tämän asetuksen voimaantultua Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta ei ota uusia opiskelijoita eräistä terveydenhuollon tutkinnoista annetussa asetuksessa tarkoitettuun koulutukseen.

Opiskelija, joka on aloittanut terveydenhuollon tutkintoon johtavat opintonsa Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa ennen tämän asetuksen voimaantuloa, voi suorittaa tutkinnon samassa tiedekunnassa vuoden 1998 loppuun saakka.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.