367/1994

Annettu Helsingissä 20 päivänä toukokuuta 1994

Valtioneuvoston päätös turvetta polttoaineena käyttävien kattiloiden rikkidioksidipäästöjen rajoittamiseksi

Valtioneuvosto on 25 päivänä tammikuuta 1982 annetun ilmansuojelulain (67/82) 9 §:n nojalla, sellaisena kuin se on 14 päivänä elokuuta 1989 annetussa laissa (749/89) ja 29 päivänä tammikuuta 1993 annetussa laissa (151/93), ympäristöministeriön esittelystä päättänyt:

1 §
Soveltamisala

Tämä päätös koskee turvetta polttoaineena käyttäviä kattiloita, joiden polttoaineteho on suurempi tai yhtä suuri kuin 50 megawattia.

2 §
Monipolttoainekattilan määritelmä

Kattilaa pidetään monipolttoainekattilana, jos siinä poltetaan useampaa kuin yhtä polttoainetta joko samanaikaisesti tai vuorotellen muulloinkin kuin kattilaa käynnistettäessä.

3 §
Päästömääräys uusille kattiloille

Sellaisten kattiloiden, jotka ovat aloittaneet tai aloittavat toimintansa 1.1.1994 jälkeen, rikkidioksidipäästöt saavat olla enintään 140 milligrammaa (mg) kattilaan syötetyn turpeen yhden megajoulen (MJ) suuruista energiamäärää kohti vuoden keskiarvoksi laskettuna.

4 §
Päästömääräys uusille monipolttoainekattiloille

Kun monipolttoainekattilassa poltetaan samanaikaisesti useampaa kuin yhtä polttoainetta, kattilaan sovelletaan päästömääräystä, joka määrätään eri polttoaineiden painotettujen päästörajojen summana. Painotetut päästörajat lasketaan siten, että kullakin käytettävällä polttoaineella saavutettavissa oleva teho kerrotaan vastaavalla päästörajalla ja näin saatu tulo jaetaan kaikilla käytettävillä polttoaineilla saavutettavissa olevien tehojen summalla.

Kun monipolttoainekattilassa poltetaan vuorotellen eri polttoaineita, kattilan päästörajana on kulloinkin käytettävän polttoaineen päästöraja.

5 §
Monipolttoainekattilan päästömääräyksestä poikkeaminen

Turvetta polttoaineena käyttävän monipolttoainekattilan rikkidioksidipäästörajaa määrättäessä ei laskennassa oteta huomioon raskaalle polttoöljylle annettuja rikkidioksidipäästömääräyksiä.

Niille polttoaineille, joille ei ole annettu rikkidioksidipäästömääräyksiä, käytetään laskennallisesti arvoa 140 milligrammaa rikkidioksidia kattilaan syötetyn yhden megajoulen suuruista energiamäärää kohti 4 §:n monipolttoainekattilan päästörajaa laskettaessa.

6 §
Päästöohjearvo toiminnassa oleville kattiloille

Muiden kuin edellä 3 ja 4 §:ssä tarkoitettujen kattiloiden rikkidioksidipäästöihin sovelletaan edellä annettuja päästörajoja tavoitteellisina ohjearvoina.

7 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1994.

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 20 päivänä toukokuuta 1994

Ympäristöministeri
Sirpa Pietikäinen

Neuvotteleva virkamies
Seppo Sarkkinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.