333/1994

Annettu Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 1994

Valtioneuvoston päätös ydinvastuulain mukaisen vastuun enimmäismäärästä

Valtioneuvosto on kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä päättänyt 8 päivänä kesäkuuta 1972 annetun ydinvastuulain (484/72) 18 §:n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin se on 15 päivänä syyskuuta 1989 annetussa laissa (820/89):

1 §

Ydinvastuulain 18 §:n 1 momentissa tarkoitetun vastuun enimmäismäärä samasta säteilyttämättömän rikastetun uraanin kuljetuksen aikana sattuneesta ydintapahtumasta johtuneista ydinvahingoista on 13 miljoonaa ydinvastuulaissa tarkoitettua erityisnosto-oikeutta edellyttäen, että kuljetettava uraani on rikastettu isotoopin U-235 suhteen enintään 20 prosenttiseksi.

2 §

Tämä päätös tulee voimaan 11 päivänä toukokuuta 1994.

Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 1994

Kauppa- ja teollisuusministeri
Seppo Kääriäinen

Hallitusneuvos
Yrjö Sahrakorpi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.