319/1994

Annettu Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 1994

Laki verotuslain 85 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 12 päivänä joulukuuta 1958 annetun verotuslain (482/58) 85 §, sellaisena kuin se on 21 päivänä joulukuuta 1979 annetussa laissa (980/79), seuraavasti:

85 §

Verovelvollisen kuoltua tulee veronoikaisun, maksuunpanon oikaisun ja jälkiverotuksen kohdistua kuolinpesään sen mukaan kuin 4 §:ssä säädetään. Kuolinpesään kohdistuva verovelvollisen vahingoksi tapahtuva veronoikaisu ja maksuunpanon oikaisu samoin kuin kuolinpesään kohdistuva jälkiverotus on kuitenkin toimitettava viimeistään kahden vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, jona perukirja on annettu verotoimistolle.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1994.

HE 15/94
VaVM 7/94

Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Ilkka Kanerva

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.