284/1994

Annettu Helsingissä 21 päivänä huhtikuuta 1994

Valtioneuvoston päätös Evon retkeilyalueen perustamisesta

Valtioneuvosto on maa- ja metsätalousministeriön esittelystä 13 päivänä heinäkuuta 1973 annetun ulkoilulain (606/73) 17 §:n nojalla päättänyt:

1 §

Lammin kunnassa sijaitsevalle osalle Lammin valtionmaata ja Pitkäluhta-nimiselle tilalle RN:o 1:7 sekä Padasjoen kunnassa sijaitsevalle Kulokämppi-nimiselle tilalle, RN:o 3:105, sekä Koveronmaa-nimiselle tilalle, RN:o 3:117, perustetaan 4 486 hehtaarin laajuinen Evon retkeilyalue. Retkeilyalueeseen kuuluvat liitteenä olevaan karttaan merkityt Metsähallituksen hallinnassa olevat alueet.

2 §

Retkeilyalueella on soiden ojittaminen, vähäisiä vesitalouden järjestelyjä lukuunottamatta, sekä laajojen yhtenäisten ojaverkostojen ojien perkaukset kielletty. Metsien lannoitukset on tervehdyttämislannoituksia lukuunottamatta kielletty. Muu kuin retkeilyalueen ja sen metsien tarkoituksenmukaisen hoidon ja käytön kannalta tarpeellinen rakentaminen on kielletty.

Metsien käsittely ja muut toimenpiteet on toteutettava alueen erityispiirteet säilyttäen pienialaisina ja maisemaan sopeuttaen. Toiminnan tavoitteena on ulkoiluympäristön ja virkistyskalastusmahdollisuuksien parantaminen sekä metsien elinvoimaisuuden ja monimuotoisuuden säilyttäminen.

3 §

Maa- ja metsätalousministeriö voi erityisestä syystä myöntää poikkeuksia 2 pykälässä tarkoitetuista käyttörajoituksista.

4 §

Alueelle laaditaan hoito- ja käyttösuunnitelma, jonka Metsähallitus vahvistaa.

5 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1994.

Helsingissä 21 päivänä huhtikuuta 1994

Maa- ja metsätalousministeri
Mikko Pesälä

Vt. ylitarkastaja
Ville Schildt

LIITE: EVON RETKEILYALUE

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.