280/1994

Annettu Helsingissä 22 päivänä huhtikuuta 1994

Asetus veronkantoasetuksen 3 §:n muuttamisesta

Valtiovarainministerin esittelystä

muutetaan 1 päivänä joulukuuta 1978 annetun veronkantoasetuksen (903/78) 3 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 22 päivänä lokakuuta 1993 annetussa asetuksessa (880/93), seuraavasti:

3 §

Rahalaitoksen on suoritettava kunakin päivänä vastaanottamansa verovarat päivittäin lääninveroviraston asianomaiselle postisiirtotilille viimeistään maksupäivää seuraavana sellaisena arkipäivänä, jona rahalaitos on yleisölle avoinna. Jos rahalaitos ei maksupäivänä ole yleisölle avoinna, varat on siirrettävä asianomaiselle postisiirtotilille viimeistään tätä seuraavana toisena rahalaitoksen aukiolopäivänä. Verovaroista, joita ei määräajassa ole suoritettu Postipankki Oy:stä annetun lain (972/87) 10 §:ssä säädetyin tavoin lääninveroviraston postisiirtotilille, rahalaitoksen on suoritettava valtiovarainministeriön määräämä korko viivästysajalta.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1994.

Helsingissä 22 päivänä huhtikuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Ilkka Kanerva

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.