276/1994

Annettu Helsingissä 18 päivänä huhtikuuta 1994

Maa- ja metsätalousministeriön päätös elävän kalan, maidin ja mädin kuljettamisen rajoittamisesta muualta Suomesta Vuoksen vesistöalueen eräälle osa-alueelle ja eräille muille vesistöalueille annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriö on

muuttanut elävän kalan, maidin ja mädin kuljettamisen rajoittamisesta muualta Suomesta Vuoksen vesistöalueen eräälle osa-alueelle ja eräille muille vesistöalueille 5 päivänä huhtikuuta 1994 annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (250/94) 2 §:n 2 momentin 1 kohdan ja 3 §:n 1 momentin 12 ja 13 kohdan sekä

lisännyt päätöksen 3 §:n 1 momenttiin uuden 14 kohdan seuraavasti:

Soveltamisala
2 §

Tätä päätöstä ei sovelleta elävien kalojen, maidin ja mädin siirtämiseen

1) 3 §:n 1 momentin 3 ja 5-14 kohdassa tarkoitettujen alueiden välillä;


Suojatut alueet
3 §

Tämän päätöksen tarkoittamia suojattuja alueita ovat seuraavat vesistöalueet:


12) Koutajoen Suomen puolella oleva latvavesistöalue (vesistöalue 73);

13) Kemjoen Suomen puolella oleva latvavesistöalue (vesistöalue 74); sekä

14) Tornionjoen vesistöalueella oleva Äkäsjoen vesistöalue 67.352 ja Särkijärven vesistöalue 67.484.Tämä päätös tulee voimaan 20 päivänä huhtikuuta 1994.

Helsingissä 18 päivänä huhtikuuta 1994

Maa- ja metsätalousministeri
Mikko Pesälä

Eläinlääkintötarkastaja
Kajsa Hakulin

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.