273/1994

Annettu Helsingissä 18 päivänä huhtikuuta 1994

Asetus eräistä poikkeuksista ammatillisia oppilaitoksia koskeviin asetuksiin

Opetusministerin esittelystä säädetään ammatillisista oppilaitoksista 10 päivänä huhtikuuta 1987 annetun lain (487/87) 41 §:n nojalla:

1 §

Ammattioppilaitoksista annetun asetuksen 17 a §:ssä, hotelli- ja ravintolaoppilaitoksista annetun asetuksen 17 a §:ssä, kauppaoppilaitoksista annetun asetuksen 17 a §:ssä, koti- ja laitostalousoppilaitoksista annetun asetuksen 17 a §:ssä, käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksista annetun asetuksen 17 a §:ssä, maatalousalan oppilaitoksista annetun asetuksen 17 a §:ssä, merenkulkuoppilaitoksista annetun asetuksen 16 a §:ssä, metsä- ja puutalousoppilaitoksista annetun asetuksen 16 a §:ssä, sosiaalialan oppilaitoksista annetun asetuksen 17 a §:ssä, taide- ja viestintäkulttuurioppilaitoksista annetun asetuksen 18 §:ssä, teknillisistä oppilaitoksista annetun asetuksen 17 a §:ssä ja terveydenhuoltooppilaitoksista annetun asetuksen 17 a §:ssä säädettyä opiskelijalle pakollisten aineiden opetustuntimäärää vähennetään peruskoulupohjaisessa kouluasteen ammatillisessa koulutuksessa kolmella ja ylioppilaspohjaisessa sekä opistoasteen ja ammatillisen korkea-asteen koulutuksessa viidellä tunnilla viikossa lukuun ottamatta peruskoulupohjaisen koulutuksen ensimmäisiä vuosiluokkia ja ammatillista erityisopetusta. Itsenäisen opiskelun osuutta lisätään opetustuntien vähennystä vastaavasti.

2 §

Tarkempia määräyksiä tämän asetuksen täytäntöönpanosta antaa tarvittaessa opetusministeriö.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1994 ja sitä sovelletaan lukuvuosina 1994-95 ja 1995–96.

Helsingissä 18 päivänä huhtikuuta 1994

Tasavallan Presidentti
Martti Ahtisaari

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.