240/1994

Annettu Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta 1994

Opetusministeriön päätös valtion elokuvatarkastamon maksullisista suoritteista

Opetusministeriö on valtion maksuperustelain (150/92) 8 §:n nojalla päättänyt:

1 §

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja muita suoritteita, jotka valtion elokuvatarkastamo hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) luettelot ja muut myyntiin tarkoitetut julkaisut;

2) tieto- ja asiantuntijapalvelut;

3) valokuva- ja kopiopalvelut sekä

4) muut tilauksesta tuotetut suoritteet.

2 §

Valtion elokuvalautakunnan ensimmäisenä muutoksenhakuasteena tekemät päätökset ovat maksuttomia. Maksuttomia ovat myös kansainväliseen yhteistyöhön liittyvä toiminta, vähäiset tiedottamis-, opastus- ja neuvontapalvelut sekä poliisin ja tullin oikeudenhoitoon pyytämä virka-apu. Valtion elokuvatarkastamon arkistoaineiston ja kortistojen käyttö elokuvatarkastamon tiloissa on maksutonta itsepalvelua.

3 §

Valtion elokuvatarkastamon elokuvista ja video-ohjelmista tekemistä tarkastuspäätöksistä, jotka perustuvat lakiin elokuvien tarkastuksen toimittamisesta (300/65) ja lakiin video- ja muiden kuvaohjelmien tarkastuksesta (697/87), peritään elokuvien sekä video- ja muiden kuvaohjelmien tarkastusmaksujen tarkistamisesta annetussa asetuksessa (146/94) säädetyt kiinteät maksut.

4 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1994 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 1996.

Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta 1994

Ministeri
Tytti Isohookana-Asunmaa

Vanhempi hallitussihteeri
Rauno Anttila

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.