236/1994

Annettu Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 1994

Puolustusministeriön päätös vapaaehtoisista harjoituksista

Puolustusministeriö on päättänyt asevelvollisuuslain soveltamisesta 26 päivänä tammikuuta 1951 annetun asetuksen (63/51) 88 §:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin se on 11 päivänä joulukuuta 1992 annetussa asetuksessa (1265/92):

1 §

Asevelvollisuuslain 7 §:n 3 momentissa tarkoitetut vapaaehtoiset harjoitukset ovat puolustusvoimien harjoituksia, joita järjestetään käytettävissä olevien voimavarojen ja puolustusvoimien tarpeen mukaisesti asevelvollisten kouluttamiseksi sodan ajan tehtäviin.

2 §

Vapaaehtoiseen harjoitukseen voidaan hyväksyä:

1) reservin upseeriksi tai reservin aliupseeriksi taikka tekniseen erikoistehtävään koulutettavaksi varusmies, joka ei varusmiespalvelusaikana palvelukseenastumiserässään saa sanottua koulutusta, edellyttäen että asianomaisen palvelus on osoittanut hänet sopivaksi koulutuksen mukaiseen tehtävään ja että vapaaehtoinen harjoitus välittömästi liittyy asianomaisen varusmiespalvelusaikaan;

2) reservin upseeriksi koulutettavaksi reservin aliupseerin koulutuksen saanut reserviin kuuluva asevelvollinen, jos hänen jatkokoulutuksensa on omiaan edistämään puolustusvoimien sodan ajan tehtävien hoitoa;

3) reserviin kuuluva asevelvollinen, jos kertausharjoitusten lisäksi vapaaehtoisena harjoituksena annettava koulutus edistää hänen perehdyttämistään ja harjaannuttamistaan hänelle suunniteltuun sodan ajan tehtävään; sekä

4) nostoväen I tai II luokkaan kuuluva asevelvollinen, jos vapaaehtoisena harjoituksena annettava koulutus hänen erityisosaamisensa vuoksi edistää puolustusvoimien sodan ajan tehtävien hoitoa.

3 §

Edellä 2 §:n 1 ja 2 kohdassa tarkoitetulla asevelvollisella on samat etuudet kuin varusmiespalveluksessa olevalla asevelvollisella.

Muissa 2 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa vapaaehtoiseen harjoitukseen osallistuvalla asevelvollisella on reserviläispalkkaa ja päivärahaa lukuun ottamatta samat etuudet kuin kertausharjoituksessa olevalla reserviläisellä.

4 §

Asevelvollisen on ennen harjoituksen alkua allekirjoitettava pääesikunnan vahvistaman kaavan mukainen kirjallinen ilmoitus suostumuksestaan osallistua vapaaehtoiseen harjoitukseen sekä tietoisuudestaan etuuksia koskevasta asemastaan ja muista harjoitukseen osallistumiseen liittyvistä edellytyksistä.

5 §

Asevelvollisen hyväksyy vapaaehtoiseen harjoitukseen sotilasläänin esikunta.

6 §

Vapaehtoisiin harjoituksiin osallistuvien asevelvollisten enimmäismäärän päättää puolustusministeriö vuotuisen talousarvion puitteissa pääesikunnan esityksestä.

7 §

Pääesikunta antaa tarvittaessa tarkempia ohjeita tämän päätöksen täytäntöönpanosta.

8 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1994.

Tällä päätöksellä kumotaan vapaaehtoisista harjoituksista 23 marraskuuta 1988 annettu puolustusministeriön päätös (10/6210/88/SO).

Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 1994

Puolustusministeri
Elisabeth Rehn

Vs. esittelijä
Minnamaria Nurminen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.