232/1994

Annettu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 1994

Asetus kalastusasetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön esittelystä

muutetaan 30 päivänä joulukuuta 1982 annetun kalastusasetuksen (1116/82), sellaisena kuin se on 22 päivänä joulukuuta 1993 annetussa asetuksessa (1356/93), 1 §:n 2 momentti ja 8 a § seuraavasti:

1 §

Ammattikalastajana pidetään henkilöä, joka harjoittaa kalastusta ja saa siitä toimeentulonsa tai oleellisen osan siitä. Henkilön katsotaan saavan kalastuksesta toimeentulonsa tai oleellisen osan siitä, jos hänen kalastuksesta saamansa tulon määrä on vähintään 20 prosenttia kokonaistulosta. Ammattikalastajana ei pidetä henkilöä, joka on päätoimisessa virka- tai työsuhteessa. Ammattikalastajaksi katsotaan kuitenkin henkilö, joka on työsuhteessa kalastajana, ja saa kalastuksesta edellä mainitun suuruista tuloa.


8 a §

Kalastuslain 6 §:n 4 momentissa tarkoitettuja ammattimaiseen kalastukseen käytettäviä pyydyksiä ovat:

1) yli 1,5 metriä korkea isorysä;

2) nuotta ja trooli;

3) koukkupyydys tai koukkupyydykset, joissa on enemmän kuin yhteensä 250 koukkua pyyntikuntaa kohden; sekä

4) pintaan ankkuroidut taikka ajelehtivat verkot, yhteispituudeltaan yli 900 metriä pyyntikuntaa kohden.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1994.

Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Maa- ja metsätalousministeri
Martti Pura

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.