231/1994

Annettu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 1994

Asetus eräistä lohen kalastusta koskevista rajoituksista Suomen aluevesillä ja kalastusvyöhykkeellä Itämeren pääaltaalla ja Pohjanlahdella sekä Simojoessa

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä säädetään 16 päivänä huhtikuuta 1982 annetun kalastuslain (286/82) 31 §:n ja Suomen kalastusvyöhykkeestä 15 päivänä marraskuuta 1974 annetun lain (839/74) 4 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tämä asetus koskee lohen (Salmo salar) kalastuksen rajoituksia Suomen aluevesillä ja kalastusvyöhykkeellä sekä Simojoessa.

2 §
Avomerikalastus

Ajoverkoilla kalastaminen on kielletty Suomen aluevesillä ja kalastusvyöhykkeellä Itämeren pääaltaalla ja Pohjanlahdella leveysasteen 59° N pohjoispuolella, lukuun ottamatta sitä leveysasteen 61° N eteläpuolella olevaa merialuetta, joka sijaitsee pituusasteen 22°30' E itäpuolella, huhtikuun 10 päivän alusta 16 päivän loppuun, toukokuun 1 päivän alusta 7 päivän loppuun ja 20 päivän alusta 26 päivän loppuun sekä kesäkuun 5 päivän alusta 11 päivän loppuun.

3 §
Rannikkokalastus

Kalastaminen rysillä, joiden silmäkoko johtolaitteita lukuunottamatta on suurempi kuin 36 millimetriä tai solmuväli suurempi kuin 18 millimetriä, sekä kalastaminen lohen pyyntiin soveltuvilla muilla langasta kudotuilla pyydyksillä on kielletty Suomen aluevesillä ja kalastusvyöhykkeellä Itämeren pääaltaalla ja Pohjanlahdella seuraavasti:

1) leveysasteiden 60° N ja 62°30' N välisellä alueella huhtikuun 1 päivän alusta kesäkuun 1 päivän loppuun;

2) leveysasteiden 62°30' N ja 64° N välisellä alueella huhtikuun 1 päivän alusta kesäkuun 7 päivän loppuun; sekä

3) leveysasteen 64° N pohjoispuolella huhtikuun 1 päivän alusta kesäkuun 13 päivän loppuun.

Johtolaitteet, vaajat sekä muut pyydysten sellaiset osat, jotka eivät kalasta, saa asettaa mereen enintään seitsemän vuorokautta ennen 1 momentissa mainittujen kieltojen päättymistä.

Edellä 1 momentissa mainitut rajoitukset eivät koske ajoverkkoja eivätkä seuraavia merialueita:

1) Oulujoen edustalla linjojen VaressäikkäÄ Hailuodon eteläkärki sekä Hailuodon pohjoiskärki–Virpiniemi sisäpuolista merialuetta;

2) Iijoen edustalla linjan Iin RöyttäÄKutinkalla–Pommeri sisäpuolista merialuetta;

3) Kemijoen edustalla linjan Ajoksen lou- naiskärki–Kiikkara–Härkäsaaren eteläkärki sisäpuolista merialuetta;

4) kylänrajain sisäpuolella olevia vesialueita leveysasteiden 60° N ja 62°30' N välisellä merialueella; sekä

5) kylänrajain sisäpuolella olevia vesialueita leveysasteiden 63°50' N ja 65°10' N välisellä merialueella.

4 §
Jokisuukalastus

Kalastus lohenpyyntiin soveltuvilla langasta kudotuilla pyydyksillä on kielletty Simojoen edustalla linjan Vatunginnokka–Maksniemen eteläkärki sisäpuolisella merialueella kesäkuun 14 päivän alusta heinäkuun 15 päivän loppuun.

5 §
Jokikalastus

Kalastus langasta kudotuilla pyydyksillä on kielletty Simojoessa jokisuusta Portimojärven luusuaan saakka kesäkuun 14 päivän alusta marraskuun 15 päivän loppuun viikottain sunnuntaista klo 18.00 keskiviikkoon klo 18.00.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1994.

Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Maa- ja metsätalousministeri
Martti Pura

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.