223/1994

Annettu Helsingissä 17 päivänä maaliskuuta 1994

Valtioneuvoston päätös eräiden opintotukilaissa (28/72) tarkoitettujen määrien vahvistamisesta

Valtioneuvosto on 14 päivänä tammikuuta 1972 annetun opintotukilain (28/72) 7 ja 8 §:ien nojalla opetusministeriön esittelystä päättänyt:

1 §
Opintolainan enimmäiskorko

Opintolainan enimmäiskorko on 8,9 prosenttia. Enimmäiskorkoa tarkistetaan 1 päivänä tammikuuta 1995 sillä prosenttiyksikkömäärällä, jolla edellisen vuoden syyskuun lopussa päättyneen 12 kuukauden jakson pankkien markkatalletusten keskikorko on muuttunut sitä edellisen vastaavan jakson keskikorosta lisättynä 0,6 prosenttiyksiköllä.

2 §
Valtion maksama korkotuki sekä lainansaajan korko-osuus

Valtion varoista luottolaitoksille korkotuen alaisista opintolainoista maksaman korkotuen määrä on opintolainan enimmäiskorko vähennettynä 4,25 prosenttiyksiköllä.

3 §
Valtion suorittama hoitokorvaus

Opintotukilain 8 §:ssä tarkoitettu hoitokorvaus sisältyy opintolainojen korkoa ja hoitokorvausta koskevan kokonaisratkaisun osana 1 §:ssä tarkoitettuun enimmäiskorkoon.

4 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1994. Tällä päätöksellä kumotaan 25 päivänä maaliskuuta 1993 annettu valtioneuvoston päätös eräiden opintotukilaissa tarkoitettujen määrien vahvistamisesta (296/93) myöhempine muutoksineen.

Ennen päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 17 päivänä maaliskuuta 1994

Ministeri
Tytti Isohookana-Asunmaa

Nuorempi hallitussihteeri
Antti Vuorinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.